Konstuniversitetet inleder samarbetsförhandlingar gällande förvaltning och tjänster

Konstuniversitetet inleder samarbetsförhandlingar som syftar till att avpassa universitetets verksamhet och att förnya serviceorganisationen så att framtiden för Konstuniversitetets verksamhet kan tryggas. 

Universitetet kommer att ha ett finansieringsunderskott på 4,5 miljoner euro före utgången av 2020. Underskottet beror på att universitetets basfinansiering kommer att minska, medan kostnaderna kommer att växa.

Universitetet försöker göra kostnadsinbesparingar på 1,5 miljoner euro genom att minska kostnaderna, öka extern finansiering och utnyttja avkastningen från placeringsverksamheten. Med hjälp av en långsiktig strategisk personalplanering och en ny fokusering av verksamheten är det möjligt att spara 1,2 miljoner euro före 2020.

De samarbetsförhandlingar som nu inleds syftar till att göra inbesparingar på 1,8 miljoner euro genom att klargöra förvaltningen och tjänsterna. Målet är att omorganisera serviceverksamheten och göra den effektivare genom att avveckla överlappningar och att utnyttja de synergieffekter som skapades av sammanslagningen av de tre akademierna.

Samarbetsförhandlingarna kommer att beröra universitetets övriga personal inom förvaltning och tjänster, dvs. cirka 340 anställda. Förhandlingarna omfattar inte undervisnings- och forskningspersonalen eller timlärare. Enligt preliminära bedömningar är antalet uppsägningar högst 30.

Under samarbetsförhandlingarna behandlas t.ex. hur universitetets ekonomiska verksamhetsmiljö kommer att se ut inom den närmaste framtiden och vilka effekter den har, organiseringen av tjänsterna samt alternativa sparobjekt. Syftet är att samarbeta för att söka lösningar och alternativ till potentiella personalkonsekvenser.

Mer information:

Rektor Jari Perkiömäki

Mediekontakter via Konstuniversitetets kommunikation: ansvarig kommunikationschef Eveliina Olsson, tfn 050 598 6492, eveliina.olsson@uniarts.fi

Ämnesord