Photo: Karoliina Pirkkanen

Julia Leskinen: Det bästa är att få leva livet som musiker

Julia Leskinen inledde sina valthornstudier vid Sibelius-Akademin hösten 2018.

Vem är du och hur kom du på att du ville studera vid Konstuniversitetet?
Jag började studera vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi eftersom musik är min största kallelse. Under de senaste åren har jag märkt att det gör mig väldigt lycklig.

Vad kan du berätta om ditt inträdesprov?
Mina erfarenheter av inträdesprovet kan beskrivas med ett ord: succé! Inträdesprovet för valthornstudier sker i två omgångar, teori- och gehörsprovet. Jämfört med mina tidigare erfarenheter av inträdesprov hade jag förberett mig på bästa sätt denna gång, och jag till och med njöt av spelprovet inför nämnden, som bestod av fem medlemmar.

Hur förberedde du dig inför provet?
Jag förberedde mig genom att öva mycket, naturligtvis. Dessutom började jag med mental träning redan i höstas. Det hjälpte mig att koncentrera mig under provet, men också inför provet när jag övade.

Hur har det varit att studera?
Studiemiljön här är otroligt bra. De studerande, lärarna och personalen har varit mycket upplyftande och uppmuntrande från första början. Det har varit lätt att få hjälp med allt jag har behövt. Dessutom har de äldre studerandena välkomnat oss nya studerande mycket varmt. Ofta vet man inte vilken årskurs man går i när man ser folk i skolan.

Vilka kurser har du i år och hur skulle du beskriva en typisk dag för dig som studerande?
I år har jag naturligtvis spellektioner, både i grupp som individuellt. I mitt schema har jag även andra ämnen: musikteori, gehörslära, svenska, engelska, föreläsningar om musikhistoria, kammarmusik i en pianotrio, en kurs i välmående samt orkesterperioder. Jag tillbringar största delen av mina dagar genom att öva självständigt. Dessutom har jag historie- och teoriföreläsningar två gånger i veckan. Under fritiden är vännerna de viktigaste för mig. Det är också roligt att motionera, det är ett effektivt sätt att använda tid.

Vad är det bästa med studierna? Och vad är det mest utmanande?
Det bästa med studierna är att jag får musicera på heltid, alltså leva livet som musiker. Jag tycker också om det att man har tid att utvecklas. Och det är ”grymt kul” att få jobba professionellt med proffs i olika projekt.  Å andra sidan är det utmanande att schemalägga vardagen och att dra en gräns mellan arbetet och fritiden och på samma gång vara medveten om våra oändliga möjligheter; det genomförs ett oräkneligt antal projekt men det är inte möjligt att delta i dem alla.

Vilka råd har du till framtida sökande?
Mitt råd till de sökande som vill studera valthorn är att det viktigaste är att man är målmedveten, jobbar hårt och har sunt bondförnuft. Jag anser att den gamla sanningen ”kvalitet är viktigare än kvantitet” är en bra utgångspunkt när det gäller övandet inför inträdesprovet. Ps. Lär dig kixa med stil! ;)