Jesper Eklund: "Våga vara dig själv under urvalsprov"

Vem är du och vad studerar du? Hur manga år har du studerat?
Jag heter Jesper Eklund och studerar till musikpedadog på Sibelius Akadmin. Jag har studerat fem och ett halvt år men vill ännu studera några ämnen lite djupare, så jag kommer fortsätta ett tag till.
 
Vad hände i urvalsproven? Hurdana var dom?
Mina urvalsprov gick snabbt. Jag övade specifikt för dem en längre tid och så var de över på några timmar. Jag hann söka till Akademin tre gånger innan jag blev antagen.
 
På vilket sätt förberedde du dig för urvalsproven – finns det nånting du kanske skulle göra på annat sätt nu när du vet hur proven är?
Jag lärde mig mina stycken utantill så jag kunde känna mig bekväm att uppföra dem. Jag behövde främst öva på att hålla mig lugn och kontrollera stressen, annars så låder sig musklerna och det är omöjligt att spela. Jag spelade mitt ansökningsmaterial för olika lärare och bad om deras kommentarer och tips. Ett urvalsprov är som en konsert, uppträd för de som är där. Jag borde ha övat mer på att presentera mig själv muntligt, jag är  vanare att spela inför folk än att säga vettiga saker om mig själv.
 
Har du några tips för dom som kanske skulle vilja ansöka till Sibelius-Akademins musikpedagogikstudier?
Välj dina låtar så att de representerar dig som musiker/artist. Ta material du behärskar för då presenterar du en mer behärskad bild av dig.
Våga vara dig själv, och ha en positiv attityd. Man måste int kunna allt, försök ditt bästa och räcker det inte så försök nästa år igen. Som sagt kom jag in efter mitt tredje försök!
 
Finns det något du skulle ville ha vetat före proven men inte fick information av?
Om du inte kan ta med ditt eget instrument, fråga i tid vad för slags intrument som finns på plats. Lycka till!