Photo: Semyon Motolianets

Ilya Orlov tilldelas prestigefyllt stipendium för konstforskning

Konststiftelsen Merita tilldelar för första gången en doktorand vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi ett stipendium på 22 000 euro. Stipendiet som delas ut i samarbete med Konstuniversitetets Bildkonstakademi riktas till en meriterad doktorand i konstforskning.

Stipendiet beviljas i år konstnär och doktorand Ilya Orlov (f. 1974) som i sitt arbete avspeglar traditionen med rysk avantgarde och reflekterar över betydelsen av den ryska avantgardistiska konstverksamheten idag. Enligt stipendienämnden har Orlov framskridit exemplariskt i sina doktorandstudier och berikat konstforskningen vid Konstuniversitetet med sin djupa expertis inom rysk kultur. Pristagaren publicerades 8.5.2019 vid öppningen av Konstuniversitetets forskningspaviljong i Venedig. I forskningspaviljongen presenteras synpunkter på konstforskning i samband med Venedigbiennalen som är världens mest prestigefyllda evenemang inom modern konst.

Konststiftelsen Meritas stipendium på 22 000 euro delas nu ut för fjärde gången i samarbete med Konstuniversitetets Bildkonstakademi. I år tilldelas stipendiet för första gången en doktorand vid Bildkonstakademin. Syftet med det nyinriktade stipendiet är att uppmuntra pristagaren att avlägga doktorsexamen och skapa grund för hens arbete inom konstforskning också efter examen.

– Att stipendiet delas ut till en doktorand främjar utmärkt både konstnärsarbete och konstforskning. Stipendiet är också en hyllning till Konstuniversitetets arbete som en internationell föregångare och utvecklare i konstforskning, säger Konststiftelsen Meritas ombud Anu Kehusmaa.

Jan Kaila som är dekan vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi anser att konststiftelsens beslut om att dela ut stipendiet till en doktorand är banbrytande.

– I och med att konstforskning hittills har fått relativt lite understöd, är Konststiftelsen Meritas stipendium mycket välkommet.

Medlemmarna i stipendienämnden:
Heikki Hanka, professor
Anu Kehusmaa, ombud vid Konststiftelsen Merita
Jan Kaila, dekan vid Bildkonstakademin
Mika Elo, professor vid Bildkonstakademin

Stipendiet tilldelas 2019–2021 en meriterad doktorand vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi. Åren 2016–2018 tilldelades stipendiet lovande magisterstuderande vid Bildkonstakademin, och senast till bildkonstnären Lilli Haapala.

Ilya Orlovs webbplats www.ilya-orlov.com

Konstuniversitetets forskningspaviljong: www.researchpavilion.fi

Ytterligare information:

Reeta Holma, kommunikationsexpert, Konstuniversitetets Bildkonstakademi, 045 657 9347, reeta.holma@uniarts.fi

Anu Kehusmaa, ombud vid Konststiftelsen Merita, 041 4377566, anu.kehusmaa@artmerita.fi