Heikki Lehtonen ny ordförande för Konstuniversitetets styrelse

Konstuniversitetets styrelse valde DI Heikki Lehtonen till ordförande den 16 januari. Lehtonen är professionell styrelsemedlem och företagsledare, som har haft en lång karriär som VD för ett börsnoterat bolag och varit styrelsemedlem i börsbolag, privata företag och stiftelser. För tillfället är Lehtonen bl.a. VD för Högfors-Trading Ab och styrelsemedlem i Otava-koncernen.  

Till styrelsens vice ordförande valdes vicehäradshövding Astrid Thors. Konstuniversitetets styrelse inledde sin fyraåriga mandatperiod den 1 januari 2018.

Lehtonen anser att Konstuniversitetet stärker konstens roll på det finländska universitetsfältet.

”Konstuniversitetet är fullt av möjligheter och kunnande på toppnivå. Universitetet är en unik aktör inom konst- och kulturområdet, och det påverkar huvudstadsregionens och hela Finlands framgång. Det är fint att få utveckla denna fantastiska helhet.”

”Konstuniversitetets styrelse vill ha en öppen dialog med hela universitetssamfundet och fortsätta att stärka Konstuniversitetets gemensamma identitet”, säger Lehtonen.

Inom den närmaste framtiden får den nya styrelsen i uppgift att fatta viktiga beslut angående bl.a. utvecklingen av Konstuniversitetets två campus som ligger i Tölö och Sörnäs samt förberedelser inför den nya strategiperioden 2021-2025. 

Konstuniversitetets styrelse består av 11 medlemmar, varav fem kommer från kretsar utanför universitetssamfundet: Förutom Heikki Lehtonen och Astrid Thors är de externa medlemmarna forskare i ekonomikultur Paavo Järvensivu, professor Marja Makarow och kulturtjänstchef för Helsingfors stad Stuba Nikula. Universitetets representanter i styrelsen är professorer Eeva Anttila och Petteri Salomaa, fastighetsspecialist Kari Karlsson, specialplanerare Hannu Tolvanen samt studerande Lukas Korpelainen och Sofia Raittinen.

Mediekontakter:
Ansvarig kommunikationschef Eveliina Olsson, tfn 050 5986492,