Photo: Petri Summanen

Höstens utställningsprogram på Bildkonstakademin

Måleriet intar en framträdande plats i höstens utställningskalender. Firandet av Finlands hundra år av självständighet ingår i programmet, och på Prognostics-föreläsningarna diskuteras konst och gärningar som inspirerats av temat vänskap.

Vid sidan av de olika utställningarna är Exhibition Laboratory en snabbt växlande evenemangsplats. Liveframträdanden, inlägg av konstnärer, besök av forskare och visningar läggs till under höstens lopp. De studerandes verk möter en på gator och torg och andra överraskande utrymmen och situationer.

Med 1:ans spårvagn till Exhibition Laboratory

Till Konstuniversitetets ljusa 700 kvm stora utställningslokal på Sjömansgatan kommer man direkt med 1:ans spårvagn hela dagen.

Fram till den 10 september pågår utställningen Deutsches Lager ja muita post doc –juttuja där postdoc-forskare ställer ut sin konst. Arbetsgruppens för poetisk arkeologi projekt Deutsches Lager deltar i den pågående diskussionen om Finlands närhistoria i vilket man med konstnärliga medel har utforskat krigstidens genomgångsläger i Hangö. Utställningen omfattar även Petri Kavermas verk Kirstu – norsunluutornista galleriaan, där Kaverma utforskar dödens bildspråk och de omvälvningar det har genomgått samt, i galleriets övervåning, Jyrki Siukonens verk Sillan kuvaus.

Bildkonstakademins kandidatutställning är ett bra tillfälle att bekanta sig med framtidens konstnärer som tar sina första steg på konstnärsbanan. Ett tjugotal unga konstnärer visar upp sitt konstnärliga tänkande via sina examensarbetsprojekt. Vilka slags ämnen och uttryckssätt de unga konstnärerna anammar kan vi titta närmare på från och med den 22 september.

Den 25.10 öppnar utställningen Painting and Archive som utforskar dagens målarkonst i skärningspunkten mellan det framtida och det förgångna. Bildkonstakademins studerande och inbjudna konstnärer ställer ut, och i utställningen ingår även material med koppling till målarkonsten ur privata samlingar. I samband med utställningen hålls ett internationellt symposium, Conversations in Light and Dark, 8–9 september, med konstnären Terry Winters som inledningstalare.

Den sista utställningen för hösten på Exhibition Laboratory är Laboratory of Independence, som ingår i det officiella programmet för jubileumsåret Finland 100. Den grupp studerande som är med på utställningen reste under våren kors och tvärs genom Finland för att prata med människorna, bland annat om självständigheten och människors vardag. Fältarbetet leddes av konstnärerna Tellervo Kalleinen och Oliver Kochta-Kalleinen, kända för sina konstprojekt där de involverar olika grupper av människor. I den utställning som visas kring självständighetsdagen låter man blicken sträcka sig bortom hundraårsfirandets floskler och tar tag i det som faktiskt pågår i Finland 2017.

Lärdomsprov i Project Room

Project Room visar huvudsakligen de magisterstuderandes lärdomsprov. Förutom målarkonsten ingår bland annat ekologi och härskartekniker kopplade till historieberättelser i höstens utställningsteman.

Liisa Karintaus och Anniina Vainionpääs gemensamma utställning med målning och grafik pågår till den 13 september. De undersökningsobjekt som fångar respektive konstnärs intresse är bland annat naturfenomen och landskap. Under veckoslutet den 16–17 september tar arbetsparet Eva+Pihta galleriet i besittning med sitt projekt Paino. Lördag kväll är galleriet öppet för alla och det utlovas rörlig bild, teckningar, installationer och performance. I söndagens workshop kl. 13–17 undersöks vikt, tyngd och belastning för att med olika hjälpmedel öka kroppsmedvetenheten. Kolla höstens alla utställningar här.

Föreläsningar och evenemang

Vänskap är det som förenar Prognostics-föreläsningarna hösten 2017. Föreläsningarna behandlar konst och konstnärlig agens, som inte bestäms genom ägande. Föreläsningsserien inleds den 4 oktober av den grekiska performancekonstnären Gigi Argyropoulou, och övriga tre föreläsningar hålls under oktober-november på onsdagar kl. 18. Prognostics-föreläsningarna stöds av Saastamoinenstiftelsen.

På KuvAs Forskningsdagar samlas för tredje gången en av konstnärlig forskning intresserad publik för att lyssna och diskutera aktuella ämnen tillsammans med inbjudna inhemska och internationella talare. Det tre dagar långa evenemanget hålls i Exhibition Laboratory 11–13 december.

Bildkonstakademins studerandes efterlängtade julbasar hålls i år som avslutning på höstterminen den 15–17 december.

Glöm inte Tasku!

Tasku-galleriet ligger i Bildkonstakademins lokaler i Vallgård, och galleriet på tredje våningen har ingång direkt från gatan. Galleriet är öppet vardagar och på programmet står projekt som skapas genom de studerandes självständiga arbete samt kursutställningar.

Bildkonstakademins utställningslokaler är öppna tisdag–söndag kl. 10–18, om inget annat anges. Ändringar och tillägg kan komma att göras.

Exhibition Laboratory, Sjömansgatan 36
Project Room, Lönnrotsgatan 35
Tasku-galleria, Elimägatan 25, 3 vån.