Mirza Cizmics verk ställs ut på Project Room från och med den 21 september.

Höstens utställningar vid Bildkonstakademin presenterar verk av kandidatstuderande, konstnärsduor och målare

I och med att det nya läsåret på Konstuniversitetet har inletts startar även höstsäsongen med nya utställningar och evenemang vid Bildkonstakademin. Under hösten utlovas bland annat separatutställningar av unga målare och konstnärsduor, och dessutom inleds en ny föreläsningsserie Avoimet opet!, som introducerar oss i det konstnärliga arbete som akademins lärare gör.

 

Utställningar på Exhibition Laboratory: kandidatstuderande, konstnärsduor och skärgård som en metafor för identiteten

 

Sammanlagt 21 unga konstnärer deltar i Bildkonstakademins årliga Kandidatutställning i höst den 28.9–21.10. De alla kommer att bli färdiga med sin kandidatexamen i bildkonst inom den närmaste framtiden efter ungefär tre års studier. Kandidatutställningen är en intressant översikt över de unga konstnärernas värld och ett bra tillfälle att se verk av en rad konstnärer som använder olika uttrycksmedel och tar sina första steg i sin utställningskarriär. 

 

Utställningen har inget genomgående tema, utan varje studerande kan förverkliga den konstnärliga delen av sitt lärdomsprov för kandidatexamen fritt och enligt sin egen konstnärliga vision. Under hängningen av Kandidatutställningen studerar gruppen grunderna i konstens utställningspraxis, som ljusdesign, användning av AV-apparatur samt hur man presenterar sitt eget arbete till publiken.

 

Ensam eller i grupp?

 

Arbetsgrupperna är vanliga inom teater och performativ konst, men olika mindre eller större kollektiv förekommer allt oftare även inom bildkonst. I november på Exhibition Laboratory får vi se vad konstnärsparen Inka Kynkäänniemi och Iiris KaarlehtoOcéane Bruel och Dylan Ray Arnold samt Emma Jääskeläinen och Lasse Juuti har att säga om ett aktuellt tema, nämligen om att arbeta som konstnärsduo. UtställningenHead and Shoulderserbjuder skulpturinstallationer, som är resultat av en skapandeprocess som har suddat ut gränserna när det gäller en individs konstnärskap. Under hängningen av utställningen ifrågasätts även konstnärsparens ensamrätt till sitt eget verk.

 

Doktoranderna står i tur på senhösten

 

Archipelago Mountain är ett projekt av Bildkonstakademins studerande Stephanie Misaoch hennes arbetsparAna de Almeida. Projektet hör till den konstnärliga delen av Misas doktorsforskning och resulterar i en utställning på Exhibition Laboratory i november-december. 

 

De konstnärer som kuratorerna har bjudit in söker efter samband mellan landskap, kartläggning och identitet i sina verk. Det som står i centrum är skärgården och frågan om skärgården kan vara en metafor för identiteten eller en alternativ beskrivning av den – den är varken konsistent eller statisk, utan mångsidig och ändå en enda helhet.

 

Utställningen håller öppet även under Bildkonstakademins Forskningsdagar den 10–12 december. Forskningsdagarna ordnas nu för fjärde gången, och evenemanget samlar människor som är intresserade av konstnärlig forskning för att höra om och diskutera aktuella fenomen med dagligen varierande teman och diskussionsledare. Det exakta programmet publiceras på Forskningsdagarnas webbsidorunder hösten.

 

Höstsäsongen avslutas med en julbasar 

 

Precis före julpausen är det dags för Bildkonstakademins studerandes traditionella julbasar på Exhibition Laboratory under veckoslutet 14–16 december. Den populära basaren är ett utmärkt tillfälle att hitta unika julklappar. Kom i tid och kom ihåg att ta med kontanter!

 

Unga målare på Project Room

 

Project Room på Lönnrotsgatan lyfter fram konst skapad av starka unga målare under hösten. Vi har redan tidigare fått se konst av Mirza Cizmic som ställde ut sina målningar om migration på årets Kuvan Kevät i maj, och nu tar han över Project Room med sina verk från och med den 21 september. 

 

Under hösten ställer galleriet ut verk även av Hemmo Siponen, Essi Kuokkanen, Mikko Luostarinen och Enni Suominen. I oktober på Project Room utlovas en gästutställning med konst av studerande från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, något som under årens lopp blivit en slags tradition.

 

Glöm inte Tasku!

 

Kom ihåg att det finns galleriet Tasku på tredje våningen på Bildkonstakademin på Elimägatan. Tasku är avsett i huvudsak för de studerandes projekt och håller öppet måndag–fredag kl. 10–16. Fram till slutet av september kan man besöka galleriets utställning Appointed med verk av Katja Eydel som nyligen utsetts till professor i fotografi.

 

Lärarna i fokus i en ny föreläsningsserie

 

I Exhibition Laboratory ordnas även föreläsningar och olika evenemang.

 

I höst har man chansen att lära sig mer om Bildkonstakademins lärare under fem tisdagskvällar. Den nya föreläsningsserien Avoimet opet!inleds av prodekan, konsthistoriker, FD Johanna Vakkariden 2 oktober. Som ”pilotevenemang” i serien arrangeras en tillställning med lärarna och konstgrafikerna Tatu TuominenochAri Pelkonensom delar med sig av sina tankar om konstutövande tisdagen den 18 september i galleriet Forum Box, där också deras verk ställs för närvarande ut. Tuominen och Pelkonen har båda undervisat inom studieområdet konstgrafik vid Bildkonstakademin.

 

Föreläsningsserien Prognostics fortsätter på hösten. Föreläsningarna i serien belyser nya områden inom konst, som ifrågasätter de etablerade konstformerna och presentationssätten och skakar om samhällsnormerna och politiskt tänkande. Föreläsningsserien stöds av Saastamoinenstiftelsen.

 

Gå till evenemangskalendern för att se närmare information om föreläsningar. Kalendern är fylld av performanser och andra evenemang i höst, och mer detaljerade uppgifter hittar du på webbplatsen.

 

Diskussionsserien firar den 170-åriga Bildkonstakademin

 

Diskussionsserien Kun taide sanoi nyt – kuvataiteen opetus 170 vuottaanordnas i samarbete mellan Kiasma och Bildkonstakademin med syfte att granska hur nutidskonsten har befäst sin ställning i samhället och hur nutidskonstens teman avspeglas i Bildkonstakademins undervisning och Kiasmas utställningsverksamhet.

 

Diskussionerna ordnas i seminarierummet i Kiasma på tre onsdagar den 26.9, 24.10 och 28.11 kl. 17–19. Se evenemangskalendernför information om temana och talarna. Diskussionsserien ingår i Bildkonstakademins 170-årsjubileumsprogram. Fritt inträde.

 

Bildkonstakademins gallerier ligger norr och söder om Sandvikens torg. Exhibition Laboratory på Sjömansgatan ägnar sig åt grupputställningar samt föreläsningar och evenemang. Project Room arrangerar i huvudsak magisterstuderandes privatutställningar och ligger mitt i Kampens kluster av gallerier. Inträdet till utställningarna och evenemangen är fritt. Exhibition Laboratory är tillgängligt för rörelsehindrade, medan Project Room har tre trappsteg vid ingången (om du behöver tilläggsinformation eller har frågor om tillgänglighet, kontakta: kuva.info (at) uniarts.fi).

 

Exhibition Laboratory, Sjömansgatan 36, öppet tis–sön 11–18
Project Room, Lönnrotsgatan 35, öppet tis–sön 11–18
Galleriet Tasku, Elimägatan 25 A, 3:e vån., öppet mån-fre 10–16