Photo: Armi Patrikainen
Maxim Gorkij: Familjen Sikov, regi: Ritva Siikala, premiär: 1.2.1981. Från vänster: Cris af Enehielm, Michel Budsko, Lilli Lindblom, Ann-Cathrine Fröjdö, Mikael Rejström

Finlands äldsta utbildning i skådespelarkonst fyller 110 år

Konstuniversitetets Teaterhögskola firar den svenskspråkiga utbildningen i skådespelarkonst i samband med Cefistos årliga finlandssvenska teaterdagar som går av stapeln den 18–19 november. Jubileumsfirandet lyfter bland annat fram utbildningens starka nordiska kopplingar. I jubileumsårets program ingår också musikteaterpjäsen Familjen Bra, baserad på Joakim Pirinens kritiska texter om kärnfamiljen som ideal. Pjäsen har premiär den 13 november. 

Den svenskspråkiga utbildningen i skådespelarkonst etablerades 1908 som Svenska Teaterns elevskola. Detta var av stor betydelse, bland annat för att man på den tiden uppfattade finlandssvenska som ett olämpligt scenspråk och största delen av den tidens skådespelare kom från Sverige. Den inhemska utbildningen innebar ett steg i en ny riktning. 

1965 fick skolan namnet Svenska Teaterskolan i Helsingfors. 1979 uppgick utbildningen i den nygrundade Teaterhögskolan, och sedan 2013 har utbildningen haft sitt hem på Konstuniversitetets Teaterhögskola. 

Utbildningsprogrammets ledande lärare och professorer har under årtiondenas gång inkluderat Nicken Rönngren, Gerda Wrede, Kristin Olsoni, Marianne Möller,Asko Sarkola, Martin Kurtén, Dick Idman, Erik Söderblom och Anders Carlsson, som blev utbildningsprogrammets senaste professor år 2016. Just nu studerar 24 personer vid utbildningsprogrammet. Totalt har över 550 personer studerat skådespelarkonst på svenska under åren 1908–2018. 

Finländsk pedagogik intressant i Norden

Den svenskspråkiga utbildningen i skådespelarkonst har traditionellt haft starka internationella kopplingar. Detta kunde bl.a. ses i den arbetsenkät för skådespelare som Teaterinfo Finland TINFO publicerade 2017, där upp till 20 % av utbildningsprogrammets alumner berättade att de bor och arbetar utomlands. Programmet har extra starka band till det övriga Norden: studerande kommer till Teaterhögskolan från alla de nordiska länderna, och dessutom gör många av studeranden antingen sin arbetspraktik eller en utbytesperiod i ett annat nordiskt land. Flera av programmets lektorer och lärare kommer också från de övriga nordiska länderna. 

”Inom kulturbranschen är man ofta intresserad av de centraleuropeiska strömningarna. Trots det har vi god anledning att satsa på Norden – de övriga nordiska länderna är nära, vi har en gemensam värdegrund och våra samhällen liknar varandra i mycket. I övriga Norden är man också mycket intresserad av Teaterhögskolans skådespelarutbildning på svenska. Den viktigaste orsaken är den finländska pedagogiken, som uppfattas som progressiv”, berättar utbildningsprogrammets ledare, svensken Anders Carlsson. 

Jubileumsårets evenemang

I jubileumsårets evenemang ingår bland annat pjäsen Familjen Bra, framförd av kandidatstuderande från det svenskspråkiga utbildningsprogrammet i skådespelarkonst, och – som en del av Cefistos finlandssvenska teaterdagar – ett seminarium om skådespelararbetets nuläge och framtidsutsikter. Dessutom kommer arkivmaterial från det svenskspråkiga utbildningsprogrammet att publiceras digitalt. I materialet ingår bland annat video- och audioupptagningar från undervisning och föreställningar från år 1987 framåt. 

Musikteaterföreställningen Familjen Bra 

Familjen Braär en musikteaterföreställning framförd av tredje årets skådespelarstuderande. Föreställningen har premiär den 13 november på Teaterhögskolan. Familjen Brabehandlar kärnfamiljen som ideal och hur attraktivt det idealet fortfarande är, trots att samhällets normer och ideal i övrigt faller sönder. Musiken spelar en central roll i pjäsen: kärnfamiljen finner sin efterlängtade och kanske oundvikliga ventil i rock n’ roll. Pjäsen har regisserats av Anders Carlsson.   

Läs mer om pjäsen och köp biljetter här.

De finlandssvenska teaterdagarna

Cefistos finlandssvenska teaterdagar äger rum på Teaterhögskolan den 18–19 november. I programmet ingår bl.a. workshoppar om #metoo och teatrarnas publikarbete, en paneldiskussion om utbildningens historia och pedagogik där tidigare ledare för den svenskspråkiga skådespelarutbildningen medverkar, musikteaterföreställningen Familjen Bra, samt en dokumentärteaterföreställning framförd av studerande från årskurs ett. Programmet innefattar också ett seminarium om framtidens skådespelararbete och -utbildning där nordiska experter inom skådespelarkonst deltar. 

Svenska Teaterns nya teaterpris Skillnaden kommer också att delas ut för första gången under teaterdagarna. 

Se programmet för de finlandssvenska teaterdagarna (pdf).

Mer information:

Läs om den svenskspråkiga skådespelarutbildningens historia och se de viktigaste årtalen i nötskal.