Examensutställningen Kuvan Kevät 2017: Finns det alternativ till lätta lösningar?

Magisterutställningen Kuvan Kevät presenterar verk av 46 studerande som håller på att utexamineras som magistrar i bildkonst från Konstuniversitetets Bildkonstakademi. Utställningen visas på Bildkonstakademins egna gallerier i Helsingfors stadskärna samt i en extra utställningslokal och i HAM-hörnet i Tennispalatset den 6–28 maj.

Kuvan Kevät är en arena för aktuell konst och lyfter fram tankar som utvecklats hos de studerande inom universitetet för fri konst. De blivande konstnärernas självständiga konstnärliga tänkande leder till en helhet som presenterar en mångfald av perspektiv, tekniker och experiment.

Kurator för utställningen, lektor i rumslighet och utställningsplanering Suvi Lehtinen har följt förberedelserna på nära håll. Trots att det inte finns något förutbestämt tema för vårens utställning, lade Lehtinen märke till att utmaningar angående populism var något som stimulerade studerandes tankar.

– Borde vi skapa konst som föder tankar som är lika lätta att tillägna sig som populistisk diskurs men som ändå fungerar som en tydlig motvikt till den? Eller borde konsten fungera som ett utrymme, som ger möjlighet till att göra komplicerade experiment som kanske ligger till och med bortom kunskapen, funderar Lehtinen.

Förutom att Kuvan Kevät är en intressant översikt över aktuell konst, är den också en etapp på vägen mot ett professionellt bildkonstnärskap. Vem som helst kan följa med hur utställningsplaneringen går framåt via Kuvan Kevät 2017-bloggen, där fyra studerande delar med sig av glädjen och sorger som uppstått till följd av ”ett krävande konstnärligt lärdomsprov, som bör visa att den studerande har de färdigheter som krävs av en magister i bildkonst”.

I utställningen deltar: Titta Aaltonen, Dylan Ray Arnold, Andrey Bogush, Otto Byström, Olga Dmitriev, Elissa Eriksson, Pernilla Grönberg, Lilli Haapala, Miikka Halonen, Matti Harju, Hanna Hyy, Saara Hyvärinen, Merja Isomaa-James, Kim Johan Jotuni, Emma Jääskeläinen, Iiris Kaarlehto, Minna Kangasmaa, Liisa Karintaus, Yassine Khaled, to kosie, Inka Kynkäänniemi, Eva Kärki, Arja Kärkkäinen, Maija Lassila, Tuomas Lauriala, Atro Linnavirta, Iisa Maaranen, Reija Meriläinen, Fatmir Mustafa-Karllo, Kalle Mustonen, Aino Mäntynen, Anita Naukkarinen, Akuliina Niemi, Tero Niskanen, Olga Novola, Okku Nuutilainen, Siiri Pohjolainen, Eeva-Maija Pulkkinen, Iona Roisin, Gregoire Rousseau, Mia Seppälä, Pauli Tapola, Ona Taskinen, Justin Taylor Tate, Anniina Vainonpää och Virpi Viljanmaa.

Kuvan Kevät – Konstuniversitetets Bildkonstakademis magisterutställning 6–28.5.2017

Exhibition Laboratory & angränsande lokal, Sjömansgatan 36 C & E
Project Room, Lönnrotsgatan 35
HAM-hörnet, Tennispalatset, Södra Järnvägsgatan 8

Öppet från tisdag till söndag klockan 11–18. Fritt inträde.

www.kuvankevat.fi | Kuvan Kevät 2017 blogi Facebook/kuvankevat | Twitter: @KuvanKevat | #kuvankevät2017