Photo: Nathan Thomson

Ett projekt om att bygga hybridinstrument stöds av Nordiska kulturfonden

Foto: Nathan Thomson

Konstuniversitetets forskardoktor Otso Lähdeoja har fått en finansiering på 60 000 euro för sitt "Acoustically Active Augmented Instruments”-projekt från Nordiska kulturfonden. Projektet syftar till att utveckla hybridinstrument som för samman elektroniska och akustiska element och är ett samarbete mellan nordiska forskare, musiker och instrumentbyggare.

Acoustically Active Augmented Instruments-projektet är ett av åtta projekt som beviljades Handmade-stöd från Nordiska kulturfonden. Handmade är en treårig satsning som genomförs av Nordiska kulturfonden för att stöda aktörer inom hantverksbranschen och miljöer kring dem.

Projektets mål är att utveckla ”akustiskt aktiva” instrument, där elektroniskt bearbetade ljud förs in i de akustiska instrumentens kropp, vilket gör att akustiska och elektroniska ljud kan finnas samtidigt i ett enskilt hybridinstrument.

– Det finns inte längre behov av externa högtalare, eftersom själva instrumentet fungerar som en högtalare. På så sätt kan man föra samman elektronisk musik med akustiskt musicerande för att bilda en sömlös helhet, berättar Otso Lähdeoja.

Projektet är nära förknippat med Lähdeojas och Finlands Akademis spetsprojekt som inleddes redan tidigare.

– Finlands Akademis projekt fokuserar mer på forskning, medan detta projekt handlar om själva instrumenten och musiken. Vi satsar på praktiskt utvecklingsarbete och instrumenthantverk, förklarar Lähdeoja.

Projektet är ett nordiskt samarbete mellan forskare inom musikteknologi, instrumentbyggare och musiker.

– Det här branschövergripande nätverket består av inte bara traditionella akademiska aktörer utan även frilansande hantverkare och konstnärer, vilket lyfter fram hantverk samt tonsättande och musicerande som centrala delar av arbetet.

Forskare och instrumentbyggare från Danmark och Norge deltar i projektet. Utöver Lähdeoja är också konsertgitarristen Petri Kumela samt instrumentbyggaren Juhana Nyrhinen med i projektet från Finland.

Otso Lähdeoja är Finlands Akademis forskardoktor vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademis doktorandutbildningsprogram.