Photo: Veikko Kähkönen / Uniarts Helsinki

En kvalitetsstämpel till Konstuniversitetet– utvecklingen har varit stark under de senaste åren

Konstuniversitetet har en organisk och fungerande koppling till arbetslivet samt en aktiv kontakt med alumner.

Nationella centret för utbildningsutvärdering genomförde en auditering av kvalitetssystemet vid Konstuniversitetet under våren 2018. Konstuniversitetet beviljades en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 20 september 2018.

Expertgruppen som genomförde auditeringen ansåg att Konstuniversitetets styrkor var bl.a. genuint värdebaserad verksamhet, samhörighet, fokus på studerande samt omfattande kontakter med alumner och arbetslivet. 

– Auditeringsgruppen fäste uppmärksamhet vid att Konstuniversitetets värderingar genuint syns som utgångspunkt för kvalitetsarbetet. Värderingarna återspeglas i kvalitetsarbetets processer som utvecklats avsevärt under de senaste åren. Ett utvecklingsområde som vi identifierade var en harmonisering av examensutbildningens strukturer, begrepp och tidsscheman, vilket skulle stödja Konstuniversitetet att nå sina mål, säger Minna Hiillos, ordförande för auditeringsgruppen.

Enligt expertgruppen har Konstuniversitetets värderingar fötts på gräsrotsnivå och de genuint styr verksamheten. Personalen och de studerande har en god dialog med varandra, vilket syns i att man känner stark samhörighet vid universitetet. Konstuniversitetet har också en välutvecklad förmåga att utvärdera sin egen verksamhet kritiskt.

– Vi har gjort ett fint jobb med utvecklingen av vårt gemensamma universitet och våra rutiner. Resultatet av auditeringen är ett utmärkt exempel på detta. De styrkor som auditeringsgruppen lyfte fram – en fungerande koppling till arbetslivet och en aktiv kontakt med alumner – skapar mycket bra förutsättningar för vår verksamhet, säger Konstuniversitetets rektor Jari Perkiömäki.

En godkänd auditering som har genomförts av Nationella centret för utbildningsutvärdering är ett bevis på att universitetets kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterierna för kvalitetshantering för högskolor och motsvarar de europeiska principerna och rekommendationerna.