Photo: Karoliina Pirkkanen
Marvin Suomi

En donation på en miljon dollar till Sibelius-Akademin från USA utmanar finländare att delta i en matching fund-kampanj

Konstuniversitetets Sibelius-Akademi och Friends of the Sibelius Academy har ingått ett föravtal med Kalifornien-baserade Marvin Suomi om en donation till Sibelius-Akademin. Marvin Suomi tillsammans med sina släktstiftelser har förbundit sig att skänka en dollar för varje euro som Konstuniversitetets Sibelius-Akademi samlar in i Finland eller för varje dollar som Friends of the Sibelius Academy samlar in i USA, med ett tak på en miljon euro.

Donationen firar Finlands 100-årsjubileum. För förvaltning av donationsmedel bildas en fond under namnet Suomi Centennial Fund, vars medel ska användas till stöd för Sibelius-Akademins utbildning och för att förstärka samarbetet med partnerskolor i USA.

”Konstuniversitetets Sibelius-Akademi har nått den internationella toppen bland musikhögskolor, vilket är en unik framgångssaga i det hundraåriga Finland. Med denna matchningskampanj vill jag uppmuntra företag, stiftelser och privatpersoner att stöda den finländska musikutbildningen så att den kan fortsätta hålla hög kvalitet och fortsätta utvecklas i en allt mer internationell verksamhetsmiljö”, säger Marvin Suomi. Suomi arbetar inom fastighetsbranschen och han är av finsk härkomst. Marvin Suomi beviljades Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden 2009 för sitt långvariga arbete för att främja finländsk kultur i Förenta Staterna.

”Donationen är betydande och möjliggör bland annat internationella gästprofessurer samt mästarkurser, som ger våra studerande möjligheten att arbeta med några av de ledande konstnärerna inom sitt område”, berättar dekan för Konstuniversitetets Sibelius-Akademi Kaarlo Hildén, som är också styrelseordförande för Friends of the Sibelius Academy. Friends of the Sibelius Academy är en amerikansk organisation, som har som mål att stöda Sibelius-Akademin och dess samarbete med amerikanska partnerhögskolor.

 

Mera information:
Kaarlo Hildén, dekan för Konstuniversitetets Sibelius-Akademi ( )
Nana Salin, Konstuniversitetets kontaktchef ( )