Donation på över en miljon euro från Jane och Aatos Erkkos stiftelse till Konstuniversitetet, matchande donation från USA nästan fördubblar beloppet

Jane och Aatos Erkkos stiftelse stöder Konstuniversitetets Sibelius-Akademis internationella gästprogram med över en miljon euro. Tack vare amerikanske Marvin Suomi, som lanserade en motfinansieringskampanj precis före självständighetsdagen förra året, kommer beloppet nästan att fördubblas.

Gästprogrammet ingår i det nya sommarakademi-konceptet, som startar 2019.  Sommarakademin är riktad till både finländska och utländska musikstuderande – Sibelius-Akademins studerande får möjligheten att arbeta tillsammans med världens ledande konstnärer, och utländska studerande får chansen att bekanta sig med Sibelius-Akademins internationellt erkända utbildning. Erkkos stiftelse donerar sammanlagt 1 155 000 euro för gästprogrammet för en period på tre år.

”Konstuniversitetet internationaliseras med god fart, och vi är mycket tacksamma för denna donation som bidrar till en ännu snabbare internationaliseringsprocess”, säger Konstuniversitetets rektor Jari Perkiömäki glatt.

Inom ramen för gästprogrammet inbjuds ledande konstnärer inom musik från hela världen att besöka akademin under åren 2019–2022. De kommer att arbeta vid Sibelius-Akademin under en period som varar i regel i ett eller två år. Det som gör gästprogrammet unikt är inte bara långsiktigheten i gästernas arbete utan också hur icke-hierarkiskt det är och hur undervisningen kopplas direkt till den konstnärliga processen: de gästande stjärnorna kommer inte bara att undervisa enskilda elever, utan de kommer att arbeta sida vid sida med studerande för att genomföra konstnärliga projekt ända från planering till förverkligande.

”Den här nya samarbetsmodellen, där man arbetar och skapar tillsammans, öppnar fantastiska möjligheter inte bara för unga musiker utan också för hela finländska musikscenen. Programmet kommer att byggas i samarbete med bl.a. Helsingfors festspel samt internationellt ledande musikhögskolor. Det gläder mig att både studerande och den finländska publiken får njuta och ta del i sådana musikers arbete, som man inte annars kunde höra i Finland”, säger Sibelius-Akademins dekan Kaarlo Hildén.

I december 2017 förband sig Marvin Suomi, en Kalifornien-baserad entreprenör inom fastighetsbranschen, att skänka en dollar för varje euro som Konstuniversitetets Sibelius-Akademi samlar in i Finland eller för varje dollar som Friends of the Sibelius Academy samlar in i USA, med ett tak på en miljon euro. Genom stödet från Jane och Aatos Erkkos stiftelse och de matchade medlen från Marvin Suomi till Konstuniversitetets Sibelius-Akademi uppgår det totala donationsbeloppet till cirka två miljoner euro.

Förutom stordonationen har Konstuniversitetet många andra orsaker att fira denna vecka: Konstuniversitetets första gemensamma promotion anordnas den 8–10 juni. Vid promotionsakten vigs magistrar och doktorer samt 13 hedersdoktorer från flera olika konstområden till sin akademiska grad.

 

Ytterligare information:

Kaarlo Hildén
Dekan för Konstuniversitetets Sibelius-Akademi,
, 040 7104312

Nana Salin
Konstuniversitetets kontaktchef
, 050 4616780

Mediekontakter:

Merja Enroos,
Konstuniversitetets Sibelius-Akademi, kommunikationschef
, 040 7104280