Doktorsexamen utnämner orgeln till verkmästare i ett jämställt musikaliskt kollektiv

Markus Malmgren utmanar i sin doktorsexamen organister att ge sig ut bland vilka slags sång- och instrumentalensembler som helst, oberoende av musikstil. Samtidigt hoppas Malmgren, att också körer, orkestrar och dirigenter allt flitigare skulle bjuda in organisterna i sina led. Markus Malmgrens konstnärliga doktorsexamen granskas vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi den 21. November.

Malmgren betonar kollektivets betydelse framom solistisk tävlingsinriktning: i den konsertserie som ingår i hans konstnärliga doktorsexamen sträckte sig repertoaren från monumentala renässanskörverk till rock-passionen Jesus Christ Superstar. I de fem konserterna samlades inalles över 150 musiker kring orgeln i mångskiftande kombinationer. Många av de 1500–1700 -talsverk som Malmgren dirigerade via orgelspelbordet framfördes för första gången i Finland. Särskilt renässanskörverken presenterades dessutom ofta i osedvanligt färgsprakande instrumental klangprakt. Även i sin skriftliga avhandling behandlar Malmgren orgelns historiska funktion som förenande element i ständigt växlande ensembler med skiftande klangliga resurser.

Malmgrens forskning visar, att man först på 1900-talet började prioritera instudering av solistisk repertoar i organistutbildningen framom improvisation och ackompanjemangstekniker. En följd av överfokuseringen på solistisk repertoar i modern tid är orgelns marginalisering i förhållande till den övriga musikkulturen, något som enligt Malmgren är helt unikt ur historiskt perspektiv. Med sin examen vill Malmgren framhålla, att historiska praxis kan fungera som inspirerande förebilder för ett nytänkande och mer fullödigt utnyttjande av orgelns kapacitet i en allt mer pluralistisk musikalisk omgivning.

Mer information
Markus Malmgren

 

Markus Malmgrens konstnärliga doktorsexamen vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi den 21.11.2015 kl. 11 i Musikhusets Organo-sal (Mannerheimvägen 13 a)

Namnet på den konsertserie som ingår i den konstnärliga doktorsexamen: Organum - primus inter pares 

Namnet på den skriftliga avhandlingen: Nuotin vierestä soittamisen taito - Näkökulmia kenraalibasson olemukseen (Konsten att spela mellan noterna - aspekter på generalbasens väsen)

Examensnämnd som utvärderat de konstnärliga lärdomsproven: Olli Porthan (I, II, IV), Kati Hämäläinen (I, II, IV, V), Timo Kiiskinen (I-V), Peter Peitsalo (I-V), Matti Hyökki (I, V), Juhani Haapasalo (III), Atso Almila (V)

Granskare av den skriftliga avhandlingen: FD Matti Huttunen, MuD Peter Peitsalo

Kustos: MusD Päivi Järviö

Doktorandskolan DocMus, konstnärsutbildningen

Mer information om doktorandutbildningen vid Konstuniversitetet