Doktorsavhandling: Finansieringskällor styr verksamheten på kulturhus

Ju hårdare kulturhus måste arbeta för att få finansiering, desto mer sannolikt är det att de förnyar sin verksamhet och utvecklar den utgående från sina respektive verksamhetsmiljöer och sina målgruppers önskemål. Detta framgår av Tomas Järvinens doktorsavhandling The challengers of public cultural centers. A mixed method study on private cultural centers in Finland, som granskas vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi den 16 mars.

För sin avhandling har Borgåbon Järvinen intervjuat tjugo representanter för fyra privata kulturhus. Dessutom genomförde han en enkät som besvarades av över hundra kulturhus från olika håll i Finland. Järvinen granskade hur olika finansieringskällor påverkar verksamheten på kulturhus. I sin forskning urskiljer han fyra olika ägarmodeller för kulturhus.

- De flesta finländska kulturhus får sin finansiering från kommunerna. Den näst största gruppen är privata kulturhus, som i huvudsak drivs av föreningar och bolag. Det finns även hybridmodeller där en kommun och en privat organisation äger en del av verksamheten eller huset. I den fjärde modellen drivs kulturhuset av ett aktiebolag som ägs av en kommun, berättar Järvinen.

Järvinen märkte att ju mer ett kulturhus måste arbeta för att få finansiering och ju fler finansieringskällor det har desto mer sannolikt är det att husets verksamhet förnyas och utformas enligt den föränderliga verksamhetsmiljön. Ett kulturhus, som har permanent finansiering oberoende av om dess utbud har framgång hos publiken, granskar ofta inte sin verksamhet lika kritiskt som en aktör som är ekonomiskt beroende av externa finansieringskällor.

- När finansieringen inte är avhängig av biljettintäkterna, behöver ett kulturhus inte ha samma motivation att fundera över om man gör ”de rätta sakerna” med tanke på sin publik. Privatfinansierade kulturhus kan däremot inte gå med förlust. För dem är en snabb reaktionsförmåga egentligen ett överlevnadsvillkor, konstaterar Järvinen.

De kulturhus som deltog i forskningen ville utan undantag lyfta fram att oberoende av finansieringskällor ska man alltid fullgöra de uppgifter som ställts upp för verksamheten, på konstens villkor.

- På basis av min undersökning skulle jag uppmuntra kulturhus att vara modigare när det gäller samarbete: att göra samarbetsproduktioner och tänka djärvt och utanför ramarna kring hur man kan reformera sin verksamhet, summerar Järvinen.

Intervjubegäran:

Karoliina Pirkkanen
Kommunikatör

Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet

Mer information:

Tomas Järvinen,

Tomas Järvinens disputation
16.3.2019 kl. 12, Musikhuset, Black Box, fritt inträde

Avhandlingens titel: The challengers of public cultural centers. A mixed method study on private cultural centers in Finland
Opponent: Eva Boxenbaum
Kustos Tanja Johansson

Vetenskapliga utbildningsprogrammet vid doktorandskolan MuTri

Mer om doktorandutbildningen vid Sibelius-Akademin