Photo: Matilda Rham
DOUBLEtake, premiären på Malmö opera 4.10.2014.

Dansaren Jyrki Kasper började sin karriär på ”hopplektioner

Jyrki Kasper började ta danslektioner redan som 4-åring när hans mamma lurade honom att delta i Isto Turpeinens ”hopplektion”. Turpeinen disputerade den 25 april 2015 på Konstuniversitetets Teaterhögskola. Fast Kasper förstod sanningen om ”hopplektioner” efter ett par år, lämnade han inte dansen. Turpeinen blev under årens lopp Kaspers vän och en betydelsefull karaktär som fick honom att fastna för dans.

-Jag visste redan som 12-åring att jag skulle bli dansare. Isto samlade material för sin doktorsavhandling redan då, så han intervjuade oss elever mycket och diskussioner var också en del av våra lektioner. Isto backade upp mina egna önskemål om att bli dansare.

Det här tidiga skedet i Kaspers liv har spelat en stor roll i hans karriär och Turpeinens betydelse som dörröppnare till Kaspers väg mot att arbeta som dansare professionellt var stor. Kasper berättar om sitt arbete och ser tillbaka på sin studietid i Teaterhögskolans intervju.

Vad studerade du och när blev du färdig?

Jag studerade vid utbildningsprogrammet i dans och blev färdig 2012.

Var har du arbetat efter examen?

Jag har arbetat bl.a. med koreograferna Alpo Aaltokoski, Sonya Lindfors och Jarkko Mandelin. Jarkko har varit också min lärare och jag samarbetade med Sonya redan på skolan. Dessutom har jag arbetat med barnteater på Glims & Gloms Dance Company och Dansteater Hurjaruuth.

År 2014 arbetade jag för Kenneth Kvarnströms dansgrupp i Stockholm för ett år. Under hösten 2015 börjar min två års anställning på Helsinki Dance Company.

Hur var det att övergå till arbetslivet?

Det var överraskande, speciellt med tanke på den ekonomiska osäkerheten fast jag hela tiden har vetat vad mitt nästa projekt kommer att vara. Men man kan inte nödvändigtvis veta hur livet kommer att se ut efter en månad i detta arbete.

Å andra sidan har det varit mycket befriande att övergå till arbetslivet. Efter att ha studerat hela mitt liv kändes det befriande när skolan var slut.

Hurdana färdigheter kräver ditt nuvarande arbete?

Mitt arbete kräver förmågan att nätverka och vara social. Man utgår förstås från att man har danstalang.

Dessutom kräver mitt arbete kompositionstänkande. Dansaren måste se sig själv som en del av en koreografi, som koreografins komponent. Det är också viktigt att man har förmågan att tidsplanera sitt arbete speciellt om man är frilans.

Finns det någon färdighet som du önskar att du hade lärt dig under studietiden?

Jag skulle ha önskat att få mer information om beskattning och stipendier. Arbetslivskurserna tangerade dessa teman lite men det skulle ha varit bra att lära sig mer om dem redan som studerande. Det är ju en väsentlig del av detta område.

Vi kunde också ha haft mer undervisning i dansteknik men jag vet inte om det nödvändigtvis hade förändrat något.

Jag upplever att denna utbildning gav mig goda grundläggande kunskaper för livslångt eller fortgående lärande samt verktyg för att möta nya saker och perspektiv.

Hur kan studerande förbereda sig inför tiden efter examen?

Man måste ha kontakter i arbetslivet redan i kandidatskedet. Man måste börja nätverka redan som studerande för att bekanta sig med människor och möjligen sysselsätta sig. I Finland är det nämligen inte så allmänt att ha dansprov.

Det är också bra att vara medveten om vem som är de människor på skolan som det känns naturligt att samarbeta med efter examen, alltså förbereda sig för att skapa arbetsmöjligheter för sig själv eller tillsammans med en arbetsgrupp.

Under min studietid ordnades det en kurs vid namn Aikalaiskoreografit där olika koreografer kom och lärde oss. Själv fick jag, eller så antar jag åtminstone, två projekt genom denna kurs, så det lönar sig att utnyttja även sådana möjligheter. Sådan verksamhet kunde vara nyttig också under en längre period, inte bara i form av en kurs.

Vad har du för råd att ge till våra nuvarande studerande?

Gå och se dansföreställningar. Var medveten om vad du själv är intresserad av och sök dig till sådana situationer, platser och grupper. Eller gör motsatsen till detta och gå och gör saker som inte intresserar dig och därmed utveckla dig.

Hur kommer du ihåg studietiden vid Teaterhögskolan?

Det kändes väldigt tryggt att studera vid TeaK. Jag kände att man bryr sig om mig och tar hand om mig. Jag kommer också ihåg att TeaK hade en atmosfär av fri diskussion. Ibland var den kanske alltför akademisk.