Photo: Felicia Honkasalo

Crossroads -julkaisu – Mahdollisuus nähdä ympäristömme eri tavoin

Crossroads – New Views on Art and Environment tuo yhteen näkemyksiä ja kannanottoja taiteilijoilta ja ajattelijoilta, joiden työ käsittelee aikamme keskeisiä kysymyksiä. Kuinka elää ekokriisin aikakaudella? Kuinka nostaa esiin ylenkatsottua? Kuinka olla realisti, mutta herättää toivoa? Kukin kirjan osioista on etappi, suuntaviitta, koordinaatti: mahdollisuus nähdä ympäristömme eri tavoin.

Risteys on sopiva kielikuva ajalle, jolloin opimme tuotannon, kulutuksen ja matkustamisen vaikutuksista elinympäristöihin ja ekosysteemeihin. Crossroads peräänkuuluttaa konventionaalisia kategorioita kyseenalaistavaa tutkiskelua, joka edesauttaa moninaisia maailmassa olemisen tapoja. Teos haastaa pohtimaan ympäristön ja taiteen välisiä yhteyksiä elastisesti ja oletettuja rajoja testaillen.

Crossroads on moniääninen vuoropuhelu eritaustaisten tekijöiden välillä – kokoelma uusia ja uudelleen kontekstoituja tekstejä, sekä Suomessa ja Yhdysvalloissa toimivien taiteilijoiden ja organisaatioiden projekteja.

 
Kirja on toteutettu Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin ja Taideyliopiston Kuvataideakatemian yhteistyönä. 
 
 
Crossroads – New Views on Art and Environment 
Kirjoittajat: Johannes Heldén, Maria Hupfield ja Jason Lujan, Hanna Johansson, Eero Yli-Vakkuri 
Projekteja tekijöiltä: Agnes Denes, Alma Heikkilä, Andrea Zittel, The Center for Land Use Interpretation, Eva ja Franco Mattes, Honkasalo-Niemi-Virtanen, Jussi Kivi, Mustarinda, Nancy Holt, Rindon Johnson 
Julkaisijat: Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti ja Taideyliopiston Kuvataideakatemia 
Toimittaja: Ilari Laamanen 
Suunnittelija: Johanna Lundberg 
Kieli: englanti 
Julkaisuvuosi: 2019 
Sivuja: 184 
Ulkoasu: 120 x 240mm, pehmeäkantinen  
ISBN: 978-952-353-401-8