Photo: Petri Summanen

Bildkonstakademins utställningar under sommarsäsongen 2017

Akademins båda gallerier i Helsingfors stadskärna inleder sin sommarsäsong med utställningar den 9 juni.

Utställningen om posthumanism, Animal and the Logic of Others, kan besökas på Exhibition Laboratory 9 juni–30 juli. Kuratorer för utställningen är Bildkonstakademins professorer Hanna Johansson och Caspar Stracke, och i utställningen visas verk av tre internationella konstnärer eller kollektiv och även studenter från Bildkonstakademin och Teaterhögskolan. Man kan fördjupa sig i samma ämne på lektioner tisdagen den 13 juni, och i programmet ingår även ett screening-evenemang som anordnas lördagen den 10 juni och kuraterats av konstnären Jim Supanick.

Project Room startar sommarsäsongen med examensutställningar. Southern Hill, en installation med både ljud och visuella element av Akuliina Niemi, samt målningar av Ona Taskinen, som hämtat sin inspiration från likheten mellan filmer och drömmar, kan ses på Project Room 9–22 juni. Juli månads konstnär i galleriet är Arja Kärkkäinen, vars verk Päiväpeitto (Sängöverkast) är en fortsättning på hörspelet Äidin hermot (Mammans nerver), som visades i magisterutställningen Kuvan Kevät tidigare i år i maj. Även Niemi och Taskinen är kända från årets Kuvan Kevät.

Paulo-stiftelsens utställning med inbjudna konstnärer är tillbaka i utställningsprogrammet på Project Room i augusti. Stiftelsens kuratorstipendiat 2017, Elis Hannikainen, har valt att ställa ut konstnären Camille Auer, vars verk Antiphallic Dick lyfter fram materiella maktstrukturer i anslutning till transpersonernas identitet.

Efter hängning av utställningen kommer Exhibition Laboratory att öppnas igen den 18 augusti, då Deutches Lager ja muita post doc -juttuja (Deutches Lager och andra saker kring post doc) sammanför verk av Bildkonstakademins forskardoktorer i galleriet.

Poetisk arkeologi-arbetsgruppen (konstnärerna Jan Kaila och Japo Knuutila samt arkeologen Jan Fast) är med i utställningen med sitt projekt Deutches Lager. Inom ramen för projektet har gruppen utforskat tyskarnas genomfartsläger från andra världskriget 1942–1944 på Tulludden i Hangö. Den kulturella betydelsen av begreppet läger kommer att diskuteras också vid ett symposium den 31 augusti.

Petri Kaverma har däremot granskat dödens vardagliga karaktär i sitt bidrag till utställningen vid namn Kirstu – Norsunluutornista galleriaan (Kistan från elfenbenstornet till galleriet), som föreslår att konsten kan leda till högkvalitativa visuella element och nytt bildmaterial om döden, som fyller det tomrum som sekulariseringen har skapat. Dessutom visas Jyrki Siukonens installation Sillan kuvaus (Beskrivning av en bro), som utforskar konstruktion, rörelse och ljud. Verket presenterar en tolkning av en säregen historisk konstruktion från 1800-talet, en enskild järnvägsbro byggd av tre i stället för stål, som kommer att placeras i det långa, låga utrymmet på andra våningen i Exhibition Laboratory.

Utställningarna är öppna från tisdag till söndag kl. 11–18. Stängt på måndagar, under midsommaren 23–25.6 och under utställningsbyte.

Förändringar i programmet är möjliga. Mer information finns på Konstuniversitetets evenemangskalender.