Kuva: Karolina Oxelväg

Bildkonstakademins utställningar och evenemang våren 2017

På Exhibition Laboratory anordnas det i vår både kuraterade utställningar och utställningar med konst skapad i samband med kurser och lärdomsprov för magisterexamen i bildkonst. På Project Room på Lönnrotsgatan fortsätter däremot magisterstuderandes examensutställningar som visar verk av åtta konstnärer som håller på att slutföra sina studier.

Utställningsåret på Exhibition Laboratory börjar med en grupputställning av magisterstuderande från Stockholms Kungliga Konsthögskola. If you see this today – we are exhibiting tomorrow visas 20 januari–5 februari. Bildkonstakademin har samarbetat med KKH i form av utställningsutbyten redan under ett antal år, och därmed kommer Bildkonstakademins studerande att hålla en utställning på Galleri Mejan i Stockholm senare under 2017.

Yassine Khaleds skulptur A Territory Under Mama visas på galleriets nedre våning och inspirerar till funderingar kring balans. Att hålla balansen blir ofta en kamp mot något, både när det gäller objektens förhållande till varandra och när det gäller immateriella, politiska och institutionella maktstrukturer. Marockanskfödde Khaled arbetar mångsidigt inom konst, bland annat inom skulptur, installations- och performancekonst, måleri och rörlig bild. Hans verk handlar ofta om mänsklighetens fundamentala problem: någras makt och rikedom och andras maktlöshet och fattigdom samt kampen dem emellan. Verket är en del av Khaleds lärdomsprov för magisterexamen i bildkonst.

Utställningen Practical Masochism – som pågår mellan 17 februari och 12 mars på Exhibition Laboratory – fördjupar sig i känslor av förvirring som konstnären kan uppleva när hen skapar och visar sin konst eller pratar om sina verk. Verken behandlar ofta personliga teman som inte är lätta att lyfta fram, som familj, identitet eller sexualitet. På utställningen visas verk av studerande och alumner, bl.a. Elissa Aaltonen, Aino Aksenja, Artor Jesus Inkerö, Okku Nuutilainen, Marjatta Oja, Jaana Ristola och Iona Roisin. Som kuratorer för utställningen fungerar Praxis-magisterstuderande Mariliis Rebane och Iona Roisin.

På galleriets övre våning visas Empty Expectations, en utställning med bl.a. fotografi, rörlig bild och fotoböcker av den ryska fotokonstnären Ksenia Yurkova som studerar tid- och rumkonst vid Bildkonstakademin.

Den 24 mars öppnas utställningen Rethinking Digitalization som handlar om nutidens digitalisering. Bildkonstakademins studerande har bjudit in grupper, rörelser och andra tänkare att reflektera över det aktuella temat. Samtidigt på galleriets övre våning kan man besöka utställningen SNR där man kan se verk som kommer att skapas på en kurs under ledning av konstnären Tuomo Rainio.

Konstnären Gregoire Rousseau är däremot Video&Sculpture-kursens handledare, och kursen avslutas med en utställning på Exhibition Laboratory också i vår. Proposition For Waiting For the Future är ett samarbete mellan bildkonstnärer och konststuderande som har bjudit in också ljudkonstnärer att medverka i utställningen.

Vårterminen avslutas med den traditionella examensutställningen Kuvan Kevät, som pågår mellan 6 och 28 maj. Sammanlagt 47 snart utexaminerade konstnärer har anmält sig till magisterutställningen. Utställningen breder ut sig på Bildkonstakademins två gallerier i Helsingfors stadskärna samt i en extra utställningslokal och i HAM-hörnet på Helsingfors konstmuseum HAM.

Examensutställningarna fortsätter på Project Room

Magisterstuderandes examensutställningar fortsätter på Project Room under våren. Under våren visas verk av åtta studerande som håller på att slutföra sin magisterexamen i bildkonst.

Felipe de Ávilas utställning (13–29 januari) lyfter fram spår som människolivet och det mänskliga beteendet har lämnat och förvandlar dem till den dystopiska framtidens olika skikt. de Ávila arbetar med många konstarter som skulptur, måleri och skrivande och även rörlig bild och friformsframställning. Andra konstnärer som ställer ut på Project Room i vår är Dylan Arnold, Kristian Jalava, Liina Kuittinen, Jenni Lahtinen, Okku Nuutilainen, Niina Tervo och Ninni Wager.

Linsbaserad konst på Prognostics-föreläsningarna

Prognostics-föreläsningarna under våren 2017 presenterar unga konstnärer som använder linsbaserade uttrycksformer. I sin konst behandlar de det osynliga i det synliga: hur abstrakta saker som drömmar, misstag eller spöken blir materiella och får sin visuella form. Föreläsningarna ordnas på onsdagar kl. 18 och de exakta datumen publiceras senare under våren. Prognostics-föreläsningsserien stöds av Saastamoinenstiftelsen.

Ändringar och tillägg i programmet är möjliga. Mer information och det aktuella programmet finns på: http://www.uniarts.fi/sv/kalender