Bildkonstakademins urvalsresultat

Det riksomfattande resultatet för gemensam ansökan är nu färdigt.

 

HUVUDURVAL

Huvudurval vid Bildkonstakademin förrättades som del av den gemensamma ansökan till finska universitet. Ansökningstiden var från den 7.1 till och med den 27.1.2015. Genom ansökningssystemet till högskolor inlämnades 684 ansökningar till Bildkonstakademins huvudurval. Av dessa, lämnade 345 sökande inom utsatt tid de konstnärliga arbetsproven som Bildkonstakademin krävde. Till urvalskursen antogs 50 ansökande.

 

Följande 29 sökande har antagits och följande ansökande har antagits på reservplats:

 

Buchmann, Jenny

(ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen)

(ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen)

Ehnvall, Fanny

Fleminch, Ida

Heinonen, Teresa

Helenius, Venla

Holst, Tuomas

(ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen)

Johansson, Sampo

Kallio, Ville

Kotkavirta, Aura

Lepistö, Iisa

Lintunen, Aino

Luukkala, Emma

Mertanen, Leena

Nykvist, Cecilia

(ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen)

Paavilainen, Rosaliina

Piiroinen, Milla

(ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen)

(ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen)

Saari, Niko

Tanner, Emilia

Tiainen, Lauri

(ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen)

Vinko, Sakari

(ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen)

Östbrant, Nils

 

Reservplats

 

1. Österberg Brolin, Sandra

 

Man kan också fråga om resultat per telefon: +358-45-1393624

 

De antagna får information om urvals procedur, om mottagandet av studieplatsen samt om anmälan till läsåret ett antagningsbrev per e-post.

 

De som har deltagit i urvalskursen bör hämta sina arbetsprov och verken som framställts under urvalskursen torsdagen 4.6.2015 mellan 9:00 och 16:00 eller fredagen 5.6.2015 mellan 9:00 och 16:00. Adress: Backasgatan 58-60 (ingång via Elimägatan 29, 5 våning), Helsingfors. Arbetsprov som inte avhämtats eller vars returkuvert inte är tillräckligt frankerade förstörs.

 

De som deltagit i urvalskursen, men inte har antagits, kan få respons per telefon medlem i urvalsjuryn måndagen 8.6.2015 kl. 11-13

 

Sami van Ingen (på finska), Tel. +358-40-860 9525

James Prevett (på engelska), Tel. +358-40-860 9514

 

 

MAGISTERURVAL

Till Bildkonstakademin magistersurval 2015 ansöktes genom universitetens gemensamma elektroniska Studieinfo-ansökningssystem. Ansökningstiden var 7.1.2015 - 27.1.2015. Genom ansökningssystemet lämnades 295 ansökningar. Till intervjun kallades 60 ansökande, av vilka 61 deltog i intervjun.

 

Följande 26 sökande har antagits och följande 8 sökande har antagits på reservplats:

 

Målning

Hyvönen, Riikka  **)

(ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen)

Lassila, Maija

Lauriala, Tuomas

Naukkarinen, Anita **)

Pohjolainen, Siiri

(ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen)

 

Reservplatser:

 1. Zhou, Jinxiao **)
 2. Backman, Marko **)

 

Konstgrafik

 

(ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen)

Isomaa-James, Merja

Seppälä, Mia

(ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen)

 

Reservplats:

 1. Seyyed Ebrahimi, Seyyed Mostafa

 

Tid- och rumkonst

 

(ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen)

Demozay, Annie-May

Dixon, Sophie

(ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen)

Khaled, Yassine

Nuutilainen, Okku

Puolakka, Anni

Ranta, Eija

Roisin, Iona

 

Reservplatser:

 1. Kosieradzka, Katarzyna
 2. Kolesnik, Jordan
 3. (ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen)
 4. Haapala, Lilli

 

Skulptur

 

Kangasmaa, Minna

Mercado Espárraga, Pablo

Mustafa, Fatmir

Mäntynen, Aino

Tate, Justin

(ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen)

 

Reservplats:

 1. Mustonen, Kalle

 

**) Ansökande måste lämna kandidatbetyg när han/hon tas emot studieplatsen

 

Man kan också fråga om resultat per telefon: +358-45-1393624

 

De antagna får ett antagningsbrev per e-post. Brevet innehåller också information om mottagandet av studieplatsen samt om anmälan till läsåret.

 

De ansökanden som deltog i intervjun, men inte antogs, kan be om respons av medlemmarna i urvalsjuryn under följande tider.

 • Studieprogrammet i tid- och rumkonst: Professor Veli Granö. Måndagen den 8.6.2015, kl. 13–15 (Tel. +358-40-8609536).
 • Studieprogrammet i måleri: Lektor Päivi Takala. Fredagen den 5.6.2015, kl. 9–11 
  (Tel. +358-50-435 5533).
 • Studieprogrammet i konstgrafik: Professor Päivikki Kallio. Torsdagen den 4.6.2015, kl. 12–14 
  (Tel. +358-45-636 1600)
 • Studieprogrammet i skulptur: Professor Villu Jaanisoo. Torsdagen den 4.6.2015 kl. 12–14 
  (Tel. +358-50-4131 906).

Portfolier skall avhämtas från Bildkonstakademins vaktmästare tidigast 18.6.2015 och senast 14.8.2015 från adressen Elimägatan 25 A, Helsingfors. Portfolier som inte avhämtats eller vars returkuvert inte är tillräckligt frankerade förstörs efter den 14.8.2015.

 

Rättelse i detta beslut får sökas hos universitetet enligt § 84.2 i universitetslagen (558/2009, nedan UL). Rättelseyrkandet adresseras till den akademi vid Konstuniversitetet som yrkandet gäller. Ansökan bör göras skriftligen eller via e-post till Konstuniversitetets registratorskontor. Ansökan bör vara framme på registratorskontoret senast 17.7.2015 kl. 15.00. Avsändaren ansvarar själv för försändelse av rättelseyrkande. Ifall du levererar rättelseyrkandet via e-post, skriv akademins namn i ämne-fältet.

 

Konstuniversitetet /registratorskontoret

PB 38  / Tölöviksgatan 16 C

00097 Konstuniversitetet

kirjaamo(at)uniarts.fi

 

Av rättelseyrkandet bör framgå: yrkandets framställares namn och kontaktuppgifter, krav och grunder till kraven. Till ansökan bör bifogas dokument som yrkandets upphovsman vädjar till, om inte dessa redan finns till förfogande på upphandlingsenheten.

 

I ett beslut som det enligt 82 § i universitetslagen är möjligt att söka rättelse i får ändring inte sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen före rättelseförfarande. I ett beslut som har fattats vid rättelseförfarande får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.