Bildkonstakademins urvalsresultat 2016

Urval till 5,5-årigt program som leder till Kandidat- och magisterexamen i bildkonst

Genom ansökningssystemet till högskolor inlämnades 867 ansökningar till Bildkonstakademins 5,5-årig utbildning. Av dessa, lämnade 513 sökande inom utsatt tid de konstnärliga arbetsproven som Bildkonstakademin krävde. Till urvalskursen antogs 61 ansökande.

Följande 23 sökande har antagits (därtill 3 ansökande på reservplats):

Aho, Miina Riikka Sofia
Autere, Aino Ilona
Ekebom, Venla Elina
Fujisawa, Hanae
Guzman Figueroa, Paola Fernanda
Häkkinen, Tarmo Johannes
Kjaergaard, Jo
(ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen)
(ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen)
Lindström, Evelina
Lopez Olivares, Ignacio Alejandro
Olausson, Jessica
Repo, Raisa Maija
Ruuska, Oskari Elias
Saali, Kerttu Katriina
(ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen)
Sekular, Tomasz Tadeusz
Sihvonen, Eetu Elmeri
Solorzano Ramon, Amanda
Tornberg, Teo Ilmari
Vairio, Lasse Krister
Vairio, Valo Veli Ilmari
Vesto, Jade Jasmin

 

Reservplats

1. Kopsala, Veera Maria Aleksiina
2. Hallberg, Lisa
3. Rotts, Pavel

 

Man kan också fråga om resultat per telefon: +358-29 447 4406, eller e-mail: kuva.ansokan@uniarts.fi.

De antagna får information om urvals procedur, om mottagandet av studieplatsen samt om anmälan till läsåret ett antagningsbrev per e-post.

De som har deltagit i urvalskursen bör hämta sina arbetsprov och verken som framställts under urvalskursen torsdagen 9.6.2016 mellan 9:00 och 16:00 eller fredagen 10.6.2016 mellan 9:00 och 16:00. Adress: Backasgatan 58-60 (ingång via Elimägatan 29, 5 våning), Helsingfors. Arbetsprov som inte avhämtats eller vars returkuvert inte är tillräckligt frankerade förstörs.

De som deltagit i urvalskursen, men inte har antagits, kan få respons per telefon från Harri Monni, medlem i urvalsjuryn, fredagen 10.6.2016 kl. 13–15, tel: +358 50 4488 527.

 

MAGISTERURVAL 2016

Genom Studieinfo-ansökningssystemet lämnades 293 ansökningar till Magisterurval. Till intervjun kallades 59 ansökande, och alla deltog i intervjun.

 

Följande 25 sökande har antagits (därtill 15 sökande på reservplats):

 

Målning

Ala-Ruona, Jyri
Behn-Eschenburg, Andreas
Claesson, Ann-Sofie *) 
Kivikangas, Saija
Meister, Katarina
(ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen)
Moran, Brendan
Sile, Elza

Reservplats:

1) Saharla, Mia
2) Backman, Marko
3) Piispa, Saara
4) Ostra, Tauno
5) Ingelius, Niklas *)

 

Konstgrafik

Autio, Susanna
Mahe, Celeen
Mayol Pohl, Lucila
Norman, Milla *)

Reservplats:

1) Peura, Emma
2) Nykänen, Jussi
3) Rahkonen, Jenni
4) Kivinen, Tiina

 

Tid- och rumkonst

(ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen)
(ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen)
Kojonen, Maria
Kootstra, Brigitta
Langenskiöld, Christian
(ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen)
(ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen)
Reis, Sebastian
Yurkova, Ksenia

Reservplats:

1) Pulkkinen, Eero
2) (ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen)
3) Huttunen, Hinni
4) Spring, Mai
5) Koskela, Vilma *)
6) Kokki, Ulla

 

Skulptur

Dufour, Maëlle
Lahti, Jaakko
Ljokkoi, Kristiina
Rousseau, Gregoire

 

Reservplats:

1) Suominen, Enni
2) Lehto, Ilai *)

*) Måste skicka kandidatexamens/motsvarande betyg

 

Man kan också fråga om resultat per telefon: +358-29 447 4406, eller e-mail: kuva.ansokan@uniarts.fi.

De antagna får ett antagningsbrev per e-post. Brevet innehåller också information om mottagandet av studieplatsen samt om anmälan till läsåret.

 

De ansökanden som deltog i intervjun, men inte antogs, kan be om respons av medlemmarna i urvalsjuryn under följande tider:

 

Studieprogrammet i tid- och rumkonst: Professor Ulrika Ferm (på svenska), Torsdagen den 16.6.2016, kl. 9–11, tel. +358-40-733 6462

Studieprogrammet i måleri: Lektor Päivi Takala, Fredagen den 10.6.2016, kl. 10–12, Tel. +358-50-4355 533.

Studieprogrammet i konstgrafik: Professor Annu Vertanen Fredagen den 10.6.2016, kl. 13–16, Tel. +358-45-636 1600

Studieprogrammet i skulptur: Lektor Frank Brümmel, Måndagen den 13.6.2016, kl. 10–12, Tel. +358-40 860 9514

 

Portfolior skall avhämtas från Bildkonstakademins vaktmästare tidigast 22.6.2016 och senast 26.8.2016 från adressen Elimägatan 25 A, Helsingfors. Portfolier som inte avhämtats eller vars returkuvert inte är tillräckligt frankerade förstörs efter den 26.8.2016.

 

 

PRAXIS – MAGISTERPROGRAM I KONST OCH PRESENTATION

 

Genom Studieinfo-ansökningssystemet lämnades 45 ansökningar till Praxis magisterprogram. Till intervjun kallades 10 ansökande, och alla deltog i intervjun.

 

Följande 5 sökande har antagits (därtill 5 sökande på reservplats):

Belishkina, Alina
(ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen)
Orman, Ingrid
Rahmati, Elham
Suominen, Saskia

 

Reservplats:

1) Rebane, Mariliis *)
2) Liavonenka, Marharyta
3) Kiskonen, Aleksandra
4) Ohrádková, Veronika
5) Nieminen, Mia

*) Måste skicka kandidatexamens/motsvarande betyg

 

Man kan också fråga om resultat per telefon: +358-29 447 4406, eller e-mail: kuva.ansokan@uniarts.fi.

De antagna får ett antagningsbrev per e-post. Brevet innehåller också information om mottagandet av studieplatsen samt om anmälan till läsåret.

De ansökanden som deltog i intervjun, men inte antogs, kan be om respons av Pontus Kyander, medlem i urvalsjuryn under följande tider: Måndagen 13.6.2016, kl. 13 – 16 (Helsingfors tid), tel: +358 40 860 9537.

Portfolior skall avhämtas från Bildkonstakademins vaktmästare tidigast 22.6.2016 och senast 26.8.2016 från adressen Elimägatan 25 A, Helsingfors. Portfolier som inte avhämtats eller vars returkuvert inte är tillräckligt frankerade förstörs efter den 26.8.2016.

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 

Om den sökande är missnöjd med studerandeurvalet kan den sökande skriftligen begära rättelse av dekanens beslut (akademins urvalsförslag) inom 14 dagar från offentliggörandet av beslutet. Rättelseyrkandet adresseras till den akademi vid Konstuniversitetet som yrkandet gäller. Ansökan bör göras skriftligen eller via e-post till Konstuniversitetets registratorskontor. Avsändaren ansvarar själv för försändelse av rättelseyrkande. Ifall du levererar rättelseyrkandet via e-post, skriv akademins namn i ämne-fältet.

 

Konstuniversitetet /registratorskontoret
PB 38  / Tölöviksgatan 16 C

00097 Konstuniversitetet
kirjaamo(at)uniarts.fi

 

 

Av rättelseyrkandet bör framgå: yrkandets framställares namn och kontaktuppgifter, krav och grunder till kraven. Till ansökan bör bifogas dokument som yrkandets upphovsman vädjar till, om inte dessa redan finns till förfogande på upphandlingsenheten.

 

I ett beslut som det enligt 82 § i universitetslagen är möjligt att söka rättelse i får ändring inte sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen före rättelseförfarande. I ett beslut som har fattats vid rättelseförfarande får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.