Photo: Veikko Kähkönen

Bildkonstakademins magisterurval 2019, kallelserna till tredje skedet

Bildkonstakademin fick i år 172 ansökan i magisterurvalet till den 2-åriga magisterutbildningen. Urvalsjuryn har beslutat vilka sökande som kallas till intervju. De följande 46 sökandena har blivit kallade till det tredje skedet, följaktligen till intervju:

 

Ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen

Baistrocchi, Giulio

Ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen

Bredenberg, Anna

Cemin, Laura

Chotipatthamanon, Sakonpat

Ellis, Robin

Fox, Maija

Ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen

Halonen, Jemiina

Hamada, Natalie

Hanikka, Mirja

Happonen, Taru

Hoogerdijk, Sjors

Hyrri, Juliana

Hyvönen, Einari

Härkönen, Henrik

Höijer, Jemena

Immonen, Essi

Ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen

Käyhkö, Maija

Ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen

Martikainen, Aleksi

Matveinen, Anna

Ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen

Ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen

Paakkonen, Mikko

Pluciennik, Marek

Prokofyeva, Daria

Reuter, Oliver

Rickard, Patrick

Samborska, Justyna

Sederlöf, Nora

Sjöberg, Pauliina

Suikkanen, Saimi

Taulu, Anssi

Teixeira Favaro, Nathalia

Ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen

Vainio, Jere

van der Rijt, Arvid

Vanonen, Juha

Vihervuori, Virpi

Wongsing, Poomin

Xiao, Zhiyu

Yau, Mandy

Zhao, Wenjuan

 

Man kan också fråga om magisterantagnings kallelserna till tredje skedet per telefon +358 50 44 88 540. De som kallats får per e-post en särskild kallelse med information om tid och plats för intervjun. Övriga sökande informeras per e-post. Intervjuerna ordnas 28.10.–6.11.2019.

Portfoliorna kan avhämtas i informationsdisken på Bildkonstakademin tidigast 2.12.2019 och senast 10.1.2020. Besöksadress: Elimägatan 25 A, 00510 Helsingfors.