Renée Green

Betydande stöd till Bildkonstakademin från Saastamoinenstiftelsen

Konstuniversitetets Bildkonstakademi siktar på högklassig internationalisering av bildkonstutbildningen – betydande stöd från Saastamoinenstiftelsen

 

Bildkonstakademin har fått ett bidrag på sammanlagt sexhundrafemtiotusen (650 000) euro över tre år från Saastamoinenstiftelsen, vars syfte är att lyfta internationaliseringen av bildkonstutbildningen till en ny, märkbart högre nivå. Nya internationella öppningar lyfter kvaliteten på bildkonstutbildningen och ger Bildkonstakademins studerande och alumner möjlighet att skaffa sig den bästa internationella praktik som bildkonstområdet har att erbjuda.

De föreläsningsserier som professor Barbara Vanderlinden har kuraterat utgör stommen i internationaliseringsprogrammet: Prognostics tar upp framtidutsikterna för bildkonsten och föreläsningsserien Saastamoinen Foundation Keynote bjuder in framstående talare till Helsingfors. Serien invigs hösten 2015 med kuratorn för 56:e Venedigbiennalen, Okwui Enwezor, som första keynotetalare. Enwezor är chef för Haus der Kunst i München, och han talar på temat bildkonstutbildningens kraft att förändra och möjligheter att påverka förverkligandet av global rättvisa och demokrati. Prognostics inleddes våren 2015, och i serien ingick föreläsningar av bl.a. Amalia Ulman, Adriana Ramić och Sarah Abu Abdallah.

Residensprogrammet bjuder in framstående konstnärer till Helsingfors och ger Bildkonstakademins alumner möjlighet att arbeta inom högklassiga internationella residensprogram. Partner är ISCP International Studio and Curatorial Program i New, Rijksakademie van beeldende kunsten i Amsterdam och Jan van Eyck Akademie i Maastricht. De första gästande konstnärerna är Ulises Urra, Renée Green och Branislav Dimitrijevic. För programmet ansvarar lektor Irmeli Kokko.

Under höstterminen inleds ett mentorskapsprogram avsett för magisterstuderande som är i början av sin karriär. De första inbjudna mentorerna är konstnärerna Pilvi Takala och Ahmet Ögüt. För programmet ansvarar professor Riikka Stewen.

- Saastamoinenstiftelsens stöd gör att den finländska konstnärsutbildningens substans, nätverkande och synlighet blir betydligt mera mångsidig, säger Bildkonstakademins dekan Markus Konttinen.

- Finländska konstnärer och finländsk konst håller i dag fullt ut internationell nivå. Vi på Saastamoinenstiftelsen hoppas att den här satsningen ska stärka de finländska konstnärernas internationella möjligheter ännu mer, säger ordföranden för Saastamoinenstiftelsen Petteri Karttunen.

Ytterligare upplysningar 

Dekan Markus Konttinen, Konstuniversitetets Bildkonstakademi, +358 50 3500 929

Lektor Irmeli Kokko, Konstuniversitetets Bildkonstakademi, +358 50 4488536

Professor Riikka Stewen, Konstuniversitetets Bildkonstakademi, +358 40 7057501

Professor Barbara Vanderlinden, Konstuniversitetets Bildkonstakademi, +358 40 8609519

Saastamoinenstiftelsens styrelseordförande Petteri Karttunen, + 358 40 500 1053

Konstuniversitetets Bildkonstakademi är internationell konstakademi med fokus på bildkonst som har utbildat bildkonstnärer sedan 1848. Bildkonstakademin erbjuder högklassig undervisning i skulptur, rörlig bild, måleri, plats- och situationsbunden konst, konstgrafik och fotokonst, och är en föregångare inom konstnärlig forskning.

Saastamoinenstiftelsen stöder internationaliseringen av finländsk vetenskap och konst, och är även känd för sin konstsamling på EMMA – Esbo moderna konstmuseum. Stiftelsen grundades av Liisa och Osmo P. Karttunen år 1968.