Photo: Vincent Roumagnac

ANSÖKNINGEN ÖPPNAD: Doktorandstudier vid Konstuniversitetets Teaterhögskola

Ansökningstid 1.9.–14.10.2016

Konstuniversitetets Teaterhögskola (TeaK) antar högst 6 nya doktorstuderanden som påbörjar sina studier 2017.

Forskningscentret för teater, dans och performance (Tutke) ansvarar för doktorandutbildningen och forskningen på Teaterhögskolan, dvs. inom de konstarter som finns representerade på TeaK. Den doktorandutbildning och forskning som bedrivs vid Tutke definieras som konstnärlig forskning. Konstnärlig forskning (Tutkes mission och vision 2016-2020; tillgänglig endast på finska och engelska) är akademisk, tvärvetenskaplig och gemenskaplig forskning som genomförs inom ett konstnärligt medium. Från Tutkes doktorandprogram utexamineras konstnär-forskare inom teater, dans och performance med titeln doktor i danskonst eller teaterkonst.

Under doktorandutbildningen genomför doktoranden ett konstnärligt forskningsprojekt inom ett ämne som han eller hon har definierat och specialiserar sig som konstnär-forskare. Som experter inom sitt eget område utvecklar och förnyar de konstarterna, hur de kan utövas, forskas och undervisas i. De för en kritisk dialog med olika samhällsaktörer, vilken kan ta sig många olika uttryck. De skapar konst och producerar kunskaper, färdigheter och insikter baserade på konstnärlig praxis, som man kan dra nytta av och tillämpa inom såväl konstarterna som andra samhällsområden. Genom doktorandutbildningen stärks konstnär-forskarnas förmåga att utveckla sina kunskaper som konstnärer, forskare, pedagoger och experter.

Doktorandstudierna omfattar totalt 240 sp: doktorsforksningen 180 sp; den undervisning som stödjer doktorsforksningen och kräver närvaro 60 sp. Den sökande uppmanas att noggrant sätta sig in i de gällande examensfordringarna på Tutkes webbplats. Undervisningen är delvis på engelska. Goda kunskaper i engelska krävs således för de studerande som genomför sin examen på engelska och är att rekommendera för övriga. Forskningsspråk är finska eller engelska.

Tutke erbjuder doktorander ett begränsat ekonomiskt stöd för doktorsforskningen. Tutke har vissa avlönade arbetsuppgifter som kan sökas av utvalda doktorander på programmet när uppgifterna blir lediga och utannonseras. Doktoranderna uppmuntras att på egen hand söka stöd för sina studier hos olika finansiärer.

Urvalsinstruktioner: https://www.uniarts.fi/sv/ans%C3%B6kning-till-teaterh%C3%B6gskolans-doktorandutbildning-2017
TIlläggsinformation: teak.doctoral.admissions@uniarts.fi