Anna Herlin och Leif Jakobsson nya styrelsemedlemmar i Konstuniversitetets stödstiftelse

Filosofie och politices magister Anna Herlin och filosofie magister Leif Jakobsson har utsetts till styrelsemedlemmar i Konstuniversitetets stödstiftelse. Beslutet om utnämningen fattades av Konstuniversitetets styrelse vid ett möte den 22 maj 2019.

”Vi är mycket glada över att kunna välkomna två erfarna stiftelse- och kulturpåverkare i vår stödstiftelses styrelse. Jag anser att Anna Herlins och Leif Jakobssons breda kännedom om konst- och kulturfältet kommer att ge oss nya infallsvinklar”, säger Konstuniversitetets rektor Jari Perkiömäki.

Anna Herlin har solid erfarenhet av det finländska kultur- och stiftelsefältet. Tidigare har Herlin arbetat bl.a. vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi och John Nurminens stiftelse, och för närvarande är hon utvecklingsdirektör vid Tiina och Antti Herlins stiftelse.

Leif Jakobsson har verkat som direktör för Svenska Kulturfonden åren 2012–2018 och som ordförande för Centralkommissionen för konst åren 2010–2012. Sedan 2018 har Jakobsson fokuserat på styrelsearbete bl.a. vid Finlands Nationalopera, Nordens hus i Reykjavik och Finlands kultur- och vetenskapsinstitut i London.

Övriga styrelsemedlemmar i stödstiftelsen är vice ordföranden för Konstuniversitetets styrelse Astrid Thors, studentrepresentanten i Konstuniversitetets styrelse Sofia Suomalainen och rektorn Jari Perkiömäki.

Konstuniversitetets stödstiftelse grundades den 13 juni 2018 med syftet att stödja Konstuniversitetet och dess akademier samt akademiernas verksamhetsförutsättningar och studerande. Mandatperioden för en styrelsemedlem är ett år. Sibelius-Akademins stödstiftelse, som grundades 1931, fortsätter som en självständig stiftelse men bedriver ett tätt samarbete med Konstuniversitetets stödstiftelse. Sibelius-Akademins stödstiftelse stöder Konstuniversitetets Sibelius-Akademi bl.a. genom att dela ut stipendier till musikstuderande och genom att ordna Maj Lind-pianotävlingen.

Intervjuförfrågningar:

Direktör för kommunikation och samhällsrelationer Eveliina Olsson, tfn 050 598 6492,

Ämnesord