Photo: Mirva Niemi

Aino Tenkanen: Det bästa har varit att få jobba med musik varje dag

1.  Vem är du och hur kom du fram till att du ville studera vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi?

Jag är Aino Tenkanen och jag studerar mitt tredje år i ämnesgruppen för komposition och musikteori vid Sibelius-Akademin. Innan jag sökte till Konstuniversitetet hade jag redan studerat komposition i tre år vid Åbo yrkeshögskola. Att studera vid Sibelius-Akademin har varit min dröm sedan jag var ung, och därför bestämde jag mig för att avbryta mina studier vid yrkeshögskolan och söka till Sibelius-Akademin. Jag upptäckte komposition relativt sent, först vid 16-17 års ålder. Musik var inte min enda hobby utan jag var intresserad av många konstarter, men efter gymnasiet bestämde jag mig för att fokusera på musik mer långsiktigt. Det var ett praktiskt val eftersom jag tyckte att musik var min starka sida eftersom jag hade spelat violin från en ung ålder. Komposition är ett sådant område att det inte spelar så en stor roll även om man börjar det lite senare i livet. Men det är ju nyttigt om man har mer erfarenhet.

2. Hurdant var ditt urvalsprov?

Urvalsprocessen var lång och tuff. Vi hade prov på tre dagar: måndag, onsdag och fredag. Varje dag behandlade vi flera olika teman: tonträffning, läsning av artiklar, teoriprov, analysering av verk och för intervjun på fredag förberedde vi ett litet kompositionsprov. Man kunde säga att de testade våra alla möjliga färdigheter. Men intervjun prioriteras i urvalsprovet, och där hade man flera jurymedlemmar som bedömde den sökandes komposition. De hade frågor om kompositionens struktur, hur den skapades och varför kompositören valt att göra vissa beslut i verket. Jag rekommenderar att den sökande satsar på kompositionsprovet och andra förhandsuppgifter. Även om andra delar av provet inte går så bra, är det helheten och kompositioner som betyder mest.

3. Hur förberedde du dig för urvalsprovet?

Jag studerade komposition i tre år vid en yrkeshögskola, så jag skulle säga att hela denna tid var praktiskt en förberedelse för Sibelius-Akademins urvalsprov. På våren före provet skapade jag en tidtabell som innehöll alla saker som jag behövde gå igenom inför urvalsprovet. Något som var nytt för mig var att lära mig att spela piano med hjälp av min vän som studerar pianospel. I slutändan utgjorde pianospelet endast en liten del av urvalsprovet.

4. Hur skulle du beskriva dina studier?

Studier har varit krävande, men på samma gång känns det som om jag får allt stöd som jag kunde behöva. Även om anspråksnivån ibland verkar vara hög så kommer man inte att lämnas ensamt med det. Lärarna vill att vi ger bästa möjliga resultat, och de också backar upp oss på vår väg att uppnå dessa mål. Vad har överraskat mig är att det har känts så normalt att studera. Jag tänkte liksom att efter att man blir antagen till Sibelius-Akademin ska allt verka så fint och speciellt. Men snart förstod jag att studier är en normal och vardaglig sak även här. Jag har blivit van vid studier och livet känns ganska skönt.

5. Vad har varit det bästa i studierna?

Jag kan inte nämna en konkret sak, men det bästa har kanske varit sådana små stunder i studievardagen. När man kommer ihåg att man får jobba med musik på heltid eller när man lär sig någon liten sak som man kan utnyttja med en orkester. Att studera är ganska hårt vardagligt arbete, men det lönar sig att komma ihåg att man får göra det man älskar, alltså jobba med musik.

6. Vad har varit det mest utmanande med studierna?

Att organisera min tidtabell och mitt jobbande. Då och då måste man tänka över hur man ska ha tillräckligt med tid för allt som man vill göra. Man måste kunna dela upp sin tid effektivt och bestämma sig för vilka ämnen man vill satsa på. Man kan inte ägna så mycket energi åt allt som man skulle vilja fokusera på.

7. Vilka tankar har du om livet efter studierna?

Jag tror att jag ska vara med i alla slags intressanta kompositionsprojekt. Jag ska sannolikt få inkomster från flera håll i små bitar, från olika projekt. Utöver komposition är jag också intresserad av olika tvärkonstnärliga samarbetsprojekt. Jag har till exempel samarbetat med dansare i olika projekt redan nu som studerande.

8. Vilket tips har du till framtida sökande?

Följande tankeövning hjälpte mig i urvalsprovet: lägg dina armar vid dina sidor, föreställ dig att din mage är varm och ditt huvud kallt. Detta hjälper till att sänka blodtrycket och lugna nerver.