290 nya studerande antogs till Konstuniversitetet

Resultaten av Konstuniversitetets studerandeurval är klara. Till Kostuniversitetet antogs sammanlagt 290 nya grundexamensstuderande, varav 25 till Bildkonstakademin, 197 till Sibelius-Akademin och 68 till Teaterhögskolan. Konstuniversitetet hör till de mest eftertraktade studieplatserna, för endast ca 8 % av de sökande blev antagna. 98 % av de nya studerandena hade prioriterat Konstuniversitetet som sitt första val i högskolornas gemensamma ansökan.

Konstuniversitetet fick sammanlagt 3963 ansökningar till kandidat- och/eller magisterutbildningar (antalet sökande var 3572). Bildkonstakademin fick 703 ansökningar, Sibelius-Akademin 1500 ansökningar och Teaterhögskolan 1760 ansökningar. Bildkonstakademins magisterurval anordnas först på hösten 2017. Förstagångssökande och sökande som behandlas som förstagångssökande utgör 74 % av alla sökande som antagits till ett program som leder till kandidat- och/eller magisterexamen.

De mest populära utbildningarna var utbildningsprogrammet för skådespelarkonst på finska (1202 ansökningar / 14 nya studerande), Bildkonstakademins 5,5-åriga utbildning (703/25), instrumentalstudier i klassisk musik (396/71) samt musikpedagogik (251/30).

Beslutet om att införa läsårsavgifter för studerande från länder utanför EU- och EES-området hade inte någon betydande effekt på antalet internationella sökande till Konstuniversitetet.

Av de antagna var antalet studerande från utanför EU-området 29, vilket är ett nytt rekord för Konstuniversitetet.

Antalet sökande och antagna varierar årligen, eftersom alla utbildningsprogram inte antar nya studerande varje år.

Information om de nya studerandena och ansökningsstatistiken hittas på uniarts.fi/sv/urval

Namn publiceras endast på de antagna som tillåtit publicering på webbsidan.

Ytterligare information:
Ansökningstjänsterna,
hakijapalvelut(at)uniarts.fi