Photo: Uniarts Helsinki / Veikko Kähkönen

284 nya studerande till Konstuniversitetet

Antagningsresultatet till Konstuniversitetet är nu klart. Antalet nya grundexamensstuderande var 284, varav 25 antogs till Bildkonstakademin, 191 till Sibelius-Akademin och 68 till Teaterhögskolan. 95,6 % hade valt Konstuniversitetet som sitt första ansökningsmål.

Antalet ansökningar till grundexamensutbildningen var 4205 (det totala antalet sökande var 3725). Bildkonstakademin tog emot 666 ansökningar, vid Sibelius-Akademin var antalet 1451 och vid Teaterhögskolan 2088. Konstuniversitetet är ett av Finlands mest eftertraktade universitet, eftersom cirka 7,62 % av de sökande blev antagna. De populäraste utbildningsprogrammen var skådespelarkonst, bildkonst och musikpedagogik.

Den första antagningen till Konstuniversitetets nya magisterprogram i skrivande skedde i år. Till magisterprogrammet antogs sex studerande av 152 sökande. Magisterprogrammet i skrivande startas i augusti med stöd från Otava-koncernen och stiftelsen Otavan Kirjasäätiö, som har donerat sammanlagt en miljon euro till Konstuniversitetet för detta ändamål. Programmet stärker skrivandets och litteraturens ställning som självständig konstart och erbjuder studerande en mångkonstnärlig väg mot att bli yrkesförfattare. De nya professorerna i skrivande är poeten och skribenten Mikael Brygger, författaren och Finlandia-pristagaren Riikka Pelo, fria författaren och forskaren Antti Salminen samt författaren och Finlandia-pristagaren Jussi Valtonen.

Antalet sökande och antagna varierar mellan olika år, eftersom alla utbildningsprogram inte antar nya studerande varje år.

Information om de antagna grundexamensstuderandena och sökandestatistiken finns på sidan: uniarts.fi/sv/sök-till-studier

På sidan listas namnen endast på de antagna som har gett sitt tillstånd till att namnen publiceras.

Mer information om antagning:
Ansökningsservice, hakijapalvelut@uniarts.fi

Ämnesord