284 nya studerande antogs till Konstuniversitetet

Resultaten av Konstuniversitetets studerandeurval är klara. Till Kostuniversitetet antogs sammanlagt 284 nya grundexamensstuderande, varav 25 till Bildkonstakademin, 174 till Sibelius-Akademin och 85 till Teaterhögskolan. Konstuniversitetet hör till de mest eftertraktade studieplatserna, för endast ca 8 % av de sökande blev antagna. 97 % av de nya studerandena hade prioriterat Konstuniversitetet som sitt första val i högskolornas gemensamma ansökan.

Konstuniversitetet fick sammanlagt 3906 ansökningar till kandidat- och/eller magisterutbildningar (antalet sökande var 3479). Bildkonstakademin fick 663 ansökningar, Sibelius-Akademin 1197 ansökningar och Teaterhögskolan 2046 ansökningar. Bildkonstakademins magisterurval anordnas först på hösten 2018. Förstagångssökande och sökande som behandlas som förstagångssökande utgör 80 % av alla sökande som antagits till ett program som leder till kandidat- och/eller magisterexamen.

De mest populära utbildningarna var utbildningsprogrammet för skådespelarkonst på finska (1209 ansökningar / 12 nya studerande), Bildkonstakademins 5,5-åriga utbildning (663/25), instrumentalstudier i klassisk musik (405/78) samt musikpedagogik (266/30).

Antalet sökande och antagna varierar årligen, eftersom alla utbildningsprogram inte antar nya studerande varje år. Information om de nya studerandena och ansökningsstatistiken hittas på uniarts.fi/sv/urval.  Namn publiceras endast på de antagna som tillåtit publicering på webbsidan.

Ytterligare information: Ansökningstjänsterna, hakijapalvelut@uniarts.fi

Ämnesord