Även konstnärer behöver rutiner

Vi pratade med konstnären och Konstuniversitetets alumn Ilari Hautamäki (född 1983). Nedan kan du läsa Ilaris tankar om hans studietid och övergång till livet som konstnär:

Vad har du studerat?

- Jag studerade vid utbildningsprogrammet i målerikonst vid Bildkonstakademin.

När blev du färdig?

- Jag fick min magisterexamen i bildkonst i december 2011.

Har du varit verksam som konstnär efter examen?

- Efter examen skaffade jag mig en arbetslokal på Ärtholmen tillsammans med ett par kompisar som gick i samma årskurs och fortsatte där jag slutade.

Hur var det att börja jobba som fri konstnär?

- Övergången kändes naturlig, luften och det kreativa utrymmet började ta slut vid akademin men jag var fortfarande intresserad av konstskapande. Övergången var lättare också eftersom jag hade bokat en separatutställning med galleriet Korjaamo efter examensutställningen. Jag hade en klar målsättning så det var lätt att börja jobba.

Hurdana färdigheter kräver ditt nuvarande konstskapande?

- Mitt sätt att skapa konst kräver ett öppet sinne, beslutsamhet och uthållighet. Jag måste samla energi för att gå till ateljén också om jag känner mig ovillig. Jag lärde mig om materiallära och fick grundläggande kunskaper och erfarenhet av tekniska lösningar inom målning under min studietid. Ibland använder jag bildbehandlingsprogram för att planera mina målningar, och det tar mycket tid att lära mig hur man använder dem.

Finns det någon färdighet som du önskar att du hade lärt dig under studietiden?

- Nu önskar jag att jag hade bättre färdigheter att använda bildbehandlingsprogram. Jag bara hade tid för de obligatoriska grundkurserna. Nu skulle det ha varit nyttigt om jag hade haft fördjupade kurser.

Hur kan studerande förbereda sig inför tiden efter examen?

- Framför allt är det väsentligt att tillägna sig vissa arbetsmetoder, gärna redan under studietiden. Frihet hör definitivt till konstnärens yrkesbild. Denna frihet betyder också osäkerhet, till exempel finansiellt och professionellt sett. Man måste förbereda sig för det och komma ihåg att ens egen frihet att jobba inte är något som någon kunde ta bort.

Vad har du för råd att ge till dem som studerar nu?

- Det lönar sig att experimentera och dra nytta av olika möjligheter som skolan erbjuder så mycket som möjligt, eftersom studietiden är en bra tid att pröva på saker och testa något nytt. Det lönar sig att förbereda sig själv för att man fortsätter med samma experimenterande och sökande även efter examen, det måste man bara acceptera.  

Hur kommer du ihåg studietiden vid Bildkonstakademin?

- Min studietid var som en berg- och dalbana. Allt var nytt och underbart i början, men snart började jag komma in i det och lärde mig hur saker och ting fungerade. Senare upplevde jag många glada, överraskande, pinsamma, förödmjukande, förkrossande och lärorika stunder samt inspirerande stunder av framgång. Jag tror att de flesta studenterna går igenom en likadan process under sina studier, alltså man har sina upp- och nedgångar och passerar genom hela känsloskalan innan man når slutmålet. I efterhand betraktar jag studier som ett femårigt stipendium, och som bonus har studerande områdets bästa experter som hjälper dem på den rätta platsen.

Läs mer om Ilaris konstnärliga arbete på adressen www.ilarihautamaki.com