Photo: Karoliina Pirkkanen

Kuuluuko musiikki yleissivistykseen?

|
Blogg

Sibelius-Akatemian musiikkikasvattajat ovat huolissaan. Tulevien musiikinopettajien kouluttajat ovat keskustelleet tiiviisti viimeisen parin viikon aikana Opetus- ja kulttuuriministeriön esityksestä lukion uudeksi tuntijaoksi.

Uudistus vaikuttaisi merkittävästi erityisesti taidealojen opetukseen. Esityksessä on kolme vaihtoehtoista malllia, joissa opiskelijan valinnanvaraa opiskeltavien kurssien suhteen lisättäisiin. Uuden tuntijaon on tarkoitus astua voimaan 2016.
 
-    Ministeriön tuntijakoesityksen kaikki kolme mallia ovat sekä musiikin että yleisesti taidealojen kannalta huonoja, toteaa Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen aineryhmän johtaja Max Tabell.
 
Hän kuvailee kantaansa: kaksi ensimmäistä vaihtoehtoa tarkoittaisivat sitä, että lukioissa musiikki olisi vain valinnainen oppiaine. Kolmannen vaihtoehdon tarjoamat muutamat valinnaiset kurssit ovat nekin musiikkikasvattajan näkökulmasta liian vähän.
 
-    On tutkimustietoa siitä, että lukiolaiset valitsevat valinnaisiksi kursseikseen eniten niitä aineita, joita muutoinkin on eniten koulussa pakollisina. Jos musiikkia ei ole pakollisena aineena, sitä luultavasti otetaan vähemmän myös valinnaisopinnoiksi, toteaa Tabell.
 
Musiikkikasvatuksen ammattilaisia huolestuttaa myös se, että esityksessä tarjotaan mahdollisuus suorittaa musiikin kursseja koulun ulkopuolella: vaikkapa musiikkiopistoissa, työväenopistoissa, yksityisopetuksena.
 
-    Ministeriön esityksessä ei määritellä sitä, missä opinnot tulee suorittaa. Onko tällöin resursseja ja mahdollisuuksia valvoa opetuksen laatua? Miten eri tahoilla suoritettuja opintoja voidaan arvioida yhteismitallisesti? Jos taideopintoja suoritetaan koulujen ulkopuolella, silloin niitä valitaan vähemmän koulun tarjonnassa ja pian ollaankin tilanteessa, jossa koulun kursseille tulijoita on niin vähän ettei niitä enää tarvitse järjestääkään. Tällöin opettajilta loppuvat tunnit eikä pian ei tarvitse palkata musiikinopettajiakaan, Tabell maalailee tulevaisuudenkuvia.
 
Esitysten taustalla on toki hyviäkin tekijöitä: valinnaisuus voi olla myönteinenkin asia. Tabell pelkää kuitenkin, että esitys johtaa myös musiikkilukioiden alasajoon.
 
-    Tämä on musiikin kannalta hyvin huolestuttavaa. Myös Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen opiskelijoista moni tulee musiikkiluokilta. Ei ole huomioitu sitä, että koulujen musiikinopetus täyttää kentällä niitä aukkoja, joihin taiteen perusopetus ei yllä. Se on laaja-alaista ja kasvattaa musiikkiharrastajien pohjaa laaja-alaisesti.
 
”Worst case scenario” Tabellin mukaan on se, että uuden tuntijaon myötä musiikinopettajien tarve pienenee  ja opiskelijamäärät heitä kouluttavissa yliopistoissa laskisivat.
 
Tällä hetkellä musiikinopettajia koulutetaan kolmessa yliopistossa, hiukan pelkään että uudesta tuntijaosta voi syntyä ajan myötä myös tarve keskittämiseen.
 
Uuteen tuntijakoesitykseen on kirjattu tarkoitus vahvistaa yleissivistystä. Kuuluvatko taiteet yleissivistykseen?
 
-    Musiikki ilman muuta kuuluu yleissivistykseen, jonka määritelmää ei voi rajata pelkästään luonnontieteisiin. Me täällä musiikkikasvatuksen aineryhmässä toivoisimme, että ministeriössä otettaisiin aikalisä ja tuntijakoesitys valmisteltaisiin uudelleen, Tabell huokaisee.

Ämnesord