Dorothy Irwingin (vas.) mestarinopissa oli laulunopiskelija Leena Kanninen. Pianon ääressä säestää Kristian Attila.

Mausteita arkeen mestarikursseilla

|
Blogg

Maaliskuun ja kevään kunniaksi päätimme alkaa "suomentaa" joitakin musiikkiyliopiston arkikielessä vilahtelevia termejä, jotka eivät ehkä ole aivan kaikille tuttuja. Musiikkiyliopisto – suomi –sanakirjan ensimmäinen termi olkoon ”mestarikurssi”.

Sibelius-Akatemian toimintaan lähestulkoon aineryhmästä ja opiskeltavasta instrumentista riippumatta kuuluvat olennaisena osana mestarikurssit. Ne ovat vierailevien opettajien ja luennoitsijoiden muutaman päivän tai vaikkapa vain muutaman tunnin mittaisia tiiviitä koulutuksia, joilla perusopetuksen tueksi tuodaan asiantuntemusta esimerkiksi tietyn instrumentin uusista tai harvinaisista soittotekniikoista ja esityskäytännöistä, yksittäisen säveltäjän tuotannosta ja sen tulkinnan erityispiirteistä, uusista musiikkikulttuureista tai musiikinlajeista. Vierailevilta asiantuntijoilta opiskelijat saavat osaamiseensa arvokasta lisäoppia suoraan työelämän kentältä ja näkemystä myös vakituiseen opetushenkilöstöön kuulumattomilta ammattilaisilta. Mestarikurssien pitäjät löytyvät usein esimerkiksi opetushenkilökunnan henkilökohtaisten kontaktien kautta ja kansainvälisen verkostoitumisen myötä.

Viikolla 11 Sibelius-Akatemian laulunopiskelijoita on omalla ammattitaidollaan evästänyt sopraano Dorothy Irving, jonka erityisosaamisalaa ovat muun muassa tulkinnalliset kysymykset. Useastikin Suomessa vieraillut Irwing on ollut kiinnostunut esiintyjän ja yleisön välisestä suhteesta 1960-luvulta lähtien.

Yleisölle mestarikurssit tarjoavat oivan tilaisuuden tutustua siihen, mitä musiikin opiskelu yliopistotasolla on ja minkälainen vaikkapa laulunopiskelijan oppitunti voi olla. Aivan kaikki kurssit eivät ole avoimia kuulijoille, mutta Taideyliopiston tapahtumakalenterista löytyvät tiedot niistä mestarikursseista, joita saa kuka tahansa kiinnostunut tulla seuraamaan.

Ämnesord