Studenter i kampanjen

Nätblankett för donation

Konstuniversitetets motfinansieringskampanj för statlig motfinansiering pågår. Motfinansieringskampanjen slutar den 30 juni 2022.

Med den här blanketten kan du göra en donation som inte kräver motprestation. Statsrådet beslutar i sista hand om huruvida donationen berättigar till motfinansiering.

Donationen görs via din nätbetalningstjänsten Paytrail antingen i en nätbank eller med Mobilepay.

Konstuniversitetet har Polisstyrelsens tillstånd för penninginsamling RA/2020/480, och gällande lagstiftning och normer följs i all verksamhet. Donerade medel samlas in för att stödja verksamhet enligt universitetslagen.

Dataskyddsbeskrivningen för blanketten.

Donation

(fält med * = obligatoriska)

Detta fält är obligatoriskt
Detta fält är obligatoriskt
Detta fält är obligatoriskt
Detta fält är obligatoriskt
Detta fält är obligatoriskt
Detta fält är obligatoriskt
Ogiltig e-post
Beloppet måste vara mellan 1 och 20000

Mer information

Mitt namn får visas i information om medelinsamlingen*

Detta fält är obligatoriskt

Det donerade beloppet får visas i information om medelinsamlingen*

Detta fält är obligatoriskt

Alla uppgifter om donationer (donator, belopp, ändamål) är offentliga enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)

Betalningssätt

Betalningen behandlas i tjänsten Paytrail