Miikka Huttunen

Lektor, SibA/Ämnesgruppen för musikteknologi