Photo: Karoliina Pirkkanen

Markus Malmgren: "Svenska kan vara en fördel i arbetsmarknaden"

Ungefär ett halvt dussin studerande studerar för närvarande på den svenskspråkiga kyrkomusikutbildningen vid Sibelius-Akademin. - Mest är det finlandsvenskar, men också några finska studenter, som gärna vill studera delvis på svenska, finns med i gruppen. Ibland har vi också haft svenskspråkiga studerande från andra nordiska länder, berättar timlärare Markus Malmgren.
 
Den svenska kyrkomusikutbildningen är i princip helt identisk med det finska; man studerar samma ämnen  - alla kyrkomusiker arbetar ju inom samma kyrka.
 
- En praktisk skillnad mellan vår finsk- och svenskpråkiga utbildning är, att antalet svenskspråkiga studenter är betydligt färre. Ibland betyder det, att vissa kurser inte ordnas på svenska varje år, utan kanske bara vart tredje år. I den enskilda undervisningen använder många lärare både svenska och finska, men också en del andra språk, konstaterar Malmgren .
 
Också arbetslivet kan vara lite annorlunda i de finska och svenskspråkiga församlingarna, de svenska är ofta små och har kanske lite mindre resurser. Då kan samarbete med andra kulturaktörer på orten vara en mycket viktig del av kyrkomusikerns arbete.
 
- Också kyrkliga traditioner är lite annorlunda i de svenska församlingarna. Det finns alltså en del skillnader mellan de svenska och finska församlingarna som arbetsplatser.
 
Idag har många kyrkomusikstudenter redan andra musikstudier eller till och med ett helt annat yrke bakom sig.
 
- Vi har också en del finskspråkiga studenter som har ansett att det är en fördel på arbetsmarknaden att behärska de båda språken. Vi försöker ge alla våra studenter mångsidiga färdigheter för att kunna arbeta som musiker med olika slags människor, allt från barn och ungdomar till pensionärer.
 
Enligt Malmgren smälter de svenskspråkiga studenterna naturligt in bland de finska kyrkomusikstuderandena – de är inte ett ”egen gäng” som skiljer sig från de övriga. Men kyrkomusikstuderande har också en hel del kontakt med svenska studerande inom andra ämnesgrupper vid Sibelius-Akademin. Faktum är, att inom alla ämnesgrupper sammanlagt har Sibelius-Akademin nästan ett hundratal svenskspråkiga studerande. Sibelius-Akademin har också ett egen samarbets​organ för svenskspråkiga ärenden, SVEN, som arbetar för att koordinera aktiviteter på svenska och information om svenskspråkiga studier inom Sibelius-Akademin.
 
-  SVEN har på sista tiden aktiverat sig lite extra, vår målsättning är att svenska studerande och svenskspråkig personal lättare ska hitta varandra, berättar​ Malmgren .