Utbildning i ljus- och ljuddesign

Undervisnings- och arbetsrummen som används i utbildningsprogrammen i ljus- och ljuddesign finns i Sörnäs, där de studerande har tillgång till ljud- och videoteknologi i toppklass.

Liitutaulu, jossa on tekstiö

Utbildningsprogrammen i ljus- och ljuddesign vid Konstuniversitetets Teaterhögskola har sina undervisnings- och arbetsrum i Sörnäs.

År 2021 lämnar utbildningsprogrammen dessa lokaler och flyttar in i nybyggnaden Kuva+ bredvid Teaterhögskolan på Sörnäs campus.

Utrymmen och verksamhet

Kokos byggnaden
Kuva+-nybyggnad
Sörnäs campus

Adress

Lintulahdenkatu 3, 00530 Helsinki, Suomi

Öppettider

During teaching hours 8–16

At another time according to agreement

Tillgänglighet

The building is accessible. There is an accessible toilet on the 4th floor.

Plats på kartan