Konstuniversitetens Bildkonstakademin utgör med sina traditioner en betydande del av den finländska konstutbildningen och i vidare mening i konstens historia. I akademins undervisning förenas traditionsmedvetenhet med den levande konstens mångfald.

Bildkonstakademins tidigaste föregångare var Finska konstföreningens ritskola som grundades 1848. Våra första nationellt och internationellt betydande konstnärer från Albert Edelfelt till Axel Gallén, från Helene Schjerfbeck till Ellen Thesleff studerade i Konstföreningens ritskola. Konstföreningen stödde dem med stipendier även när de fortsatte sina studier ute i Europa.

Från år 1939 verkade akademin underställd stiftelsen för Finlands Konstakademi under namnet Finlands Konstakademis skola. Skolan blev statlig och namnet ändrades till Bildkonstakademin år 1985. Förstatligandet stärkte skolans status som landets högsta läroinrättning inom bildkonsten. Bildkonstakademin blev högskola 1993, och 1998 blev den ett universitet. Enligt den nya universitetslagen som trädde i kraft i början av 2009 blev Bildkonstakademin ett offentligrättsligt universitet. Konstuniversitetet inledde sin verksamhet 1.1.2013 när Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan gick samman.

Rektorerna

Rektorerna

Bernd A. Godenhjelm 1848-69
Carl (Eneas) Sjöstrand 1863-81 ja 1902
Fredrik Ahlstedt 1881-93
Elin Danielson 1894-95
Theodor Decker (inspektör) 1895-97
Albert Gebhard 1897-1907
Väinö Blomstedt 1907-18
Yrjö Ollila 1918-21
Alvar Cawen vt. 1920-22
Uuno Alanko 1923-39
Per (Åke) Laurén 1939-41
Aarre Heinonen 1941-56
Erkki Koponen 1956-65
Tapani Jokela 1965-73
Göran Augustson 1973-74
Jaakko Sievänen 1974-83
Matti Kujasalo 1983-88
Juhana Blomstedt 1987-88
Lauri Anttila 1988-94
Outi Heiskanen 1994-95
Ilkka Juhani Takalo-Eskola 1995-97
Erkki Soininen 1997-2000
Mika Hannula 2000-05
Mauri Ylä-Kotola 2005-06
Maria Hirvi-Ijäs 2007-09
Markus Konttinen 2010-12