Magisterprogrammet i koreografi

Studierna i magisterprogrammet i koreografi består av två läsårs heltidstudier. Studierna utvecklar den studerandes självständiga konstnärskap, kritiska medvetenhet och förståelse för den moderna koreografins praxis och strategier samt för det dialogiska förhållandet mellan konst och samhälle.

Studier

Magisterprogrammet i koreografi 120 sp

 

Detta är en högre utbildning som leder till magisterexamen i danskonst och som omfattar två år inom magisterprogrammet i koreografi. Programmets nya examenskrav träder i kraft hösten 2015. Enligt dessa består studierna av temastudier i koreografi och av konstnärliga projekt, referensramsstudier, individuella studier och ett lärdomsprov. I studierna fokuseras på de centrala frågorna och metoderna i modern koreografi, på koreografins och föreställningarnas historia och teoribakgrund samt på konstnärens funktionsmöjligheter och verksamhetsfält. De konstnärliga projekten och samarbetet med studierna inom andra utbildningsprogram både nationellt och internationellt spelar en stor roll.

Examenskrav för magisterprogrammet i koreografi
Examenskraven för magisterprogrammet i koreografi i sin helhet
Examensstruktur och fördelningen av studiepoäng
Magistersexamen i danskonst, utbildningsprogrammet i koreografi

Vierailevat opettajat

Vierailevat opettajat

Irene Aho

Ric Allsopp (Erasmus IP)

Susan Foster

Elen Giannotti (Erasmus IP)

Frederic Gies (DOCH exhange)

Heiner Goebbels (visiting professor, big stage)

Terike Haapoja

Nik Haffner

Mika Hannula

Saara Hannula

Dorita Hannah

Deborah Hay (Honorary Doctor Theatre Academy)

Martin Hargreaves (Erasmus IP)

Hanna-Leena Helavuori

Maija Hirvanen

Pauliina Hulkko

Tomi Humalisto

Scott de la Hunta (Erasmus IP)

Anna-Maria Häkkinen

Hilkka-Liisa Iivanainen

Anna Jussilainen

Aune Kallinen

Jari (Suopo) Kauppinen

Esa Kirkkopelto

Jarno Kuosa

Kimmo Karjunen

Anna-Mari Karvonen

Timo Klemola

Olli Koskelin

Mika Leskinen

Miika Luoto

Mariah Maloney

Anne Makkonen

Jukka O. Miettinen

Sophia New (Erasmus IP)

Nina Numminen

Jeroen Peeters

Victoria Perez Royo (Erasmus IP)

Sofia Pantouvaki

Jarkko Partanen

Jaana Parviainen

Liisa Pentti (Advisory board)

Sergej Pristas (Erasmus IP)

Susan Rethorst

Liisa Risu

Leena Rouhiainen

Maarit Ruikka

Salla Salin

Ula Sickle

Joao da Silva (Erasmus IP, Advisory board)

Theodoros Terzopoulos (visiting professor Ancient Drama)

Olli Virtaperko

Abby Yager

Opiskelijat

Taiteelliset projektit

Online materiaalit

Valikoituja luentotaltiointeja, julkaisuja, uutisia

Kinesis-julkaisut

Kinesis-julkaisut

Taiteellinen tutkimus

Tohtorikoulutettavat ja tutkimusaiheet

Tohtorikoulutettavat ja tutkimusaiheet

Väitöskirjat

Väitöskirjat

Valmistuneet

Valmistuneet

Yhteystiedot