Kontaktuppgifter för internationella ärenden

Varje akademi inom Konstuniversitetet har sin egen personal inom internationella ärenden. Tillsammans bildar de Konstuniversitetets team för internationella ärenden. 

 

Bildkonstakademins internationella ärenden

Ulla Tissari, planerare av internationella ärenden
+358408609511

 

Sibelius-Akademins internationella ärenden

Tuovi Martinsen, chef för internationella ärenden
+358505261968

Leena Veijonsuo, expert av internationella ärenden
+358505261956

Aino Jalkanenplanerare av internationella ärenden
+358407104336
aino.jalkanen@uniarts.fi

 

Teaterhögskolans internationella ärenden

Siiri-Maija Heino
Planerare
+358504783005