Kompanjonskap och samarbete

När man blir samarbetspartner med Konstuniversitetet får man samtidigt en unik möjlighet att delta i konstvärldens verksamhet.

Överraskande kontakter och utmanande samarbetspartner

Vi tror att de bästa idéerna föds när vi för ihop människor med olika kompetenser och tänkesätt på ett fördomsfritt sätt.

 

Vi vid Konstuniversitetet är beredda att experimentera och vågar välja vår egen väg. Vi söker efter något nytt och spännande. Vi värnar om konstens frihet att utforska och söka efter svar på de frågor som man kanske inte ännu har tänkt på. Vi erbjuder inga lätta lösningar – eftersom lätta lösningar är värdelösa i morgondagens värld.

 

 

 

 

Insikter, kreativitet, välmående

Vi söker fördomsfria och modiga samarbetspartner som vill bygga morgondagens samhälle med oss. Vi hoppas att du är redo att vika av från den vanliga vägen och kasta dig ut i det okända. Vi kräver att du utmanar oss – för vi lovar att vi kommer att utmana dig.

 

Gemensamma värderingar som drivkraft

Samarbetet baserar sig på en gemensam värdegrund och vilja att påverka samhället i allt större utsträckning. Som Konstuniversitetet samarbetspartner kan du lära dig om konstutbildningen och hur den bedrivs samt om forskning och det kreativa tänkandets processer.

 

Kompanjonskapen och samarbetet utvecklas gemensamt, långsiktigt och med kreativa metoder så att båda parterna stöder och hjälper varandra att nå det gemensamma målet. Samverkan kan innebära till exempel olika projekt, mediesamarbete eller evenemang.

 

Ta kontakt med oss så berättar vi mer om olika samarbetsformer och -möjligheter.

 

Kontakt

Marja-Leena Pétas-Arjava
Senior adviser
+358 50 308 5749
marja-leena.petas-arjava@uniarts.fi
Företags- och stiftelsesamarbete, donationer, internationella relationer.

 

Soili Sirenne
Specialist
+358 50 475 1767
soili.sirenne@uniarts.fi
evenemangsutveckling, evenemangssamarbete.

 

Johanna Tirri
Samverkansspecialist
+358 50 513 9684
johanna.tirri@uniarts.fi
Företags- och stiftelsesamarbete, donationer, alumnrelationer

 

Anni Pokki
Samverkansspecialist
Ombudsman för Konstuniversitetets stödstiftelse
Ombudsman för Sibelius-Akademins stödstiftelse
+358 50 476 6961
anni.pokki@uniarts.fi

 

Eveliina Olsson
Direktör för kommunikation och samhällsrelationer
+358 50 598 6492
eveliina.olsson@uniarts.fi

 

Jari Perkiömäki
Rektor
jari.perkiomaki@uniarts.fi

 

 

Musikupplevelser för evenemang

Primo är Sibelius-Akademins programbyrå som producerar musikupplevelser för olika företags och organisationers evenemang. Privatpersoner kan vända sig till Konstuniversitetets studentkårs Konstnärsbank, som är en mötesplats för unga konstnärer och kunder som vill hitta en artist för sitt evenemang.