Harald Andersén -kammarkörtävlingen

23.-24.9.2016 Musikhuset, Helsingfors, Finland
 

 

V Internationella Harald Andersén-kammarkörtävlingen

Den Internationella Harald Andersén-kammakörtävlingen har anordnats vart tredje år sedan 2003 och är en körtävling på hög nivå. Blandade kammarkörer med 16–40 sångare kan delta i tävlingen. Körerna kan representera vilken nationalitet som helst, och även professionella sångare får ingå. Tävlingen har uppkallats efter Harald Andersén (1919–2001), som hade en central roll som utvecklare av den finländska kammarkörmusiken.

Tävlingsevenemang

Regler

Regler

REGLER 2016

1 §  Arrangör och tidpunkt

Den V internationella Harald Andersén-kammarkörtävlingen arrangeras i Helsingfors 23.–24.9.2016 av Konstuniversitetets Sibelius-Akademi. För tävlingens praktiska arrangemang ansvarar en tävlingskommitté utnämnd av Sibelius-Akademins dekan.

 

2 §  Körens sammansättning       

Tävlingen är öppen för blandade kammarkörer av alla nationaliteter. Kören bör bestå av minst 16 och högst 40 sångare. Även professionella sångare får delta. Jurymedlemmar får inte delta i tävlingen, inte heller den kör som vunnit föregående tävling.

 

3 § Anmälan

Anmälningstiden går ut 29.1.2016 kl. 16.00. Allt anmälningsmaterial ska finnas arrangörerna till handa då anmälningstiden går ut. Bristfälliga anmälningar eller anmälningar skickade efter utsatt tid tas inte i beaktande.

Följande material bör sändas till tävlingens sekreterare per post:

1. Anmälningsblankett
2. En CD-inspelning innehållande a cappella-körmusik
3. Lagliga noter till den musik som finns på inspelningen
4. Bilagor (skickas per e-post)

Postadress:
V internationella Harald Andersén-kammarkörtävlingen
Terhi Luukkonen
Konstuniversitetets Sibelius-Akademi
PB 38
00097 Konstuniversitetet

 

1. Anmälningsblankett

Blanketten finns på tävlingens webbplats då anmälningstiden inleds.

2. En CD-inspelning innehållande a cappella-körmusik

Repertoaren är fri, men den bör innehålla musik från olika stilperioder. Ett verk komponerat före 1650 bör ingå, liksom ett verk komponerat 1960 eller senare. Slagverk utan tonhöjd får ingå i körpartituret. Repertoaren får ta högst 20 minuter i anspråk. Bandet får inte bearbetas digitalt eller analogt efter inspelning. Namn på ljudtekniker samt inspelningstid och -plats bör anges.

3. Lagliga noter till den musik som finns på inspelningen

Publicerade noter i original eller en lagligt godkänd handskriftskopia, ett exemplar per verk.

4. Bilagor

Följande bilagor bör skickas per e-post senast 29.1.2016 kl. 16.00:

- Körens curriculum vitae på engelska (rtf-, doc- eller docx-format
- Dirigentens curriculum vitae på engelska (rtf-, doc- eller docx-format)
- Digitala fotografier (300 dpi, jpg-format): 2 st. av kören och 2 st. av dirigenten

E-postadress: terhi.luukkonen@uniarts.fi

 

4 § Förhandsgallring

Tävlingskommittén tillsätter en nämnd, som utför förhandsgallringen på basen av de anmälningsdokument och inspelningar som sänts. Högst 12 körer antas till tävlingen. De som godkänts till tävlingen meddelas per brev senast fredag 4.3.2016 samt på tävlingens webbplats.

 

5 §  Deltagaravgift och övriga utgifter

De körer som godkänts till tävlingen betalar en deltagaravgift på 400 € senast 25.4.2016. Betalningen bekräftar tävlingsdeltagandet. Om avgiften inte betalas inom utsatt tid övergår tävlingsplatsen till följande kör. Deltagaravgiften returneras inte om kören inhiberar sitt deltagande. Tävlingskoordinatorn bekräftar för de godkända körerna att deras deltagaravgift nått arrangören.

Tävlingsdeltagarna arrangerar och betalar själva resor, logi, uppehälle och övriga utgifter. De som behöver visum för att resa till Finland bör själv skaffa sig visum via Finlands beskickningar.

 

6 § Tävlingsordning

Representanter för de till tävlingen godkända körerna bör anmäla sig till tävlingens sekreterare senast 23.9.2016 kl. 8.30 och delta i lottningen av tävlingsordning kl. 9.00.

I första omgången och finalen uppträder körerna i utlottad ordning. Lottning av tävlingsordningen i första omgången sker fredag 23.9.2016 kl. 9.00. Tävlingsordningen på lördag är spegelvänd jämfört med fredagen. Representanter för de körer som deltar i tävlingen bör närvara vid lottningstillfällena.

 

7 §  Jury

Tävlingskommittén utnämner en jury, som består av ordförande samt fyra medlemmar.

 

8 § Tävlingsprogram och repertoar

Tävlingen består av en första omgång samt final, bägge inför publik.

 

Första omgången 23.9.2016 kl. 15.00

Musikhuset, Sonore

Högst 12 körer väljs till första omgången på basis av förhandsgallringen. Körens program får ta högst 20 minuter i anspråk inklusive förflyttningar. Om tidsgränsen på 20 minuter överskrids har juryn rätt att avbryta kören. Repertoaren bör bestå av a cappella-körmusik. Slagverk utan tonhöjd får ingå i körpartituret. Repertoaren är fri, med undantag för tävlingens obligatoriska verk: Riikka Talvitie: Même mort (2002) III Mais je suis mort (Margarita Duras: Hiroshima mon amour)

Final 24.9.2016 kl. 13.00
Musikhuset , Konsertsal

På basis av första omgången väljs högst sex körer till finalen. Körens program får ta högst 20 minuter i anspråk inklusive förflyttningar. Om tidsgränsen på 20 minuter överskrids har juryn rätt att avbryta kören. Repertoaren bör bestå av a cappella-körmusik. Slagverk utan tonhöjd får ingå i körpartituret. Repertoaren är fri, men bör bestå av andra verk än i första omgången.

 

9 § Galakonsert

 Musikhuset, Konsertsal
Juryn kan be de körer som deltagit i tävlingen uppträda vid galakonserten i Musikhuset (Mannerheimvägen 13a, Helsingfors) 24.9.2016 kl. 19.00. Juryn väljer programmet för galakonserten utgående från körernas tävlingsprogram.

 

10 §  Priser

Tävlingspriserna är:

  • I pris 10 000 euro
  • II pris 7 000 euro
  • III pris 4 000 euro

Juryn kan också besluta att fördela priserna på annat vis. Dessutom kan man dela ut specialpriser godkända av tävlingskommittén. Resultaten kungörs och priserna delas ut vid galakonserten som hålls i Musikhuset 24.9.2016.

 

11 §  Notmaterial

Notmaterialet som används i tävlingen bör vara lagligt. Publicerade noter i original eller lagligt godkända handskriftskopior är tillåtna. Notmaterialet till de verk som ingår i tävlingsprogrammet bör sändas till tävlingskoordinatorn i fem exemplar senast 25.4.2016. Man bör kunna sända notmaterialet även elektroniskt.

 

12 § Inspelning

Tävlingsarrangören har obegränsad ensamrätt till radio- och TV-sändningar, ljudinspelning, fotografering och videoinspelning, till offentliga sändningar och webbsändningar samt att framställa cd- och dvd-skivor och andra inspelningar av tävlingsframträdanden och galakonsert, utan separat ersättning till upphovsmän, artister, körer och dirigenter. Tävlingsarrangören kan också överlåta vilka som helst av dessa rättigheter till en annan instans. Rättigheterna är obegränsade såväl tidsmässigt som regionalt.

 

13 §  Reglernas originalspråk

Dessa reglers originalspråk är finska. Eventuella tolkningsfrågor avgörs av tävlingskommittén på basis av de finskspråkiga reglerna.

Priser

I 10 000 €
II 7 000 €
III 4 000 €


Finlands Tonsättares Förbund r.f:s specialpris 1 000 € för bästa framförande av det obligatoriska verket (Riikka Talvitie: Même mort (2002) III Mais je suis mort) i första omgången.

Juryn


Fredrik Malmberg, ordförande (SWE)

A passion for unusual repertoire, combined with an expertise and instinctive understanding of a variety of periods and styles have become the hallmark of the Swedish conductor Fredrik Malmberg. Active both as a choral and an orchestral conductor, he has worked with among others, DR Vocalensemblet, Swedish Radio Choir, Concerto Copenhagen, Swedish Radio Symphony Orchestra and the Mariinsky Theatre orchestra. Fredrik Malmberg is also in demand as a pianist and organist, working together with Mahler Chamber Orchestra and conductors such as Daniel Harding and Claudio Abbado. In 2012 Fredrik Malmberg was appointed to two of the most prestigious choral positions in Sweden; principal conductor of Eric Ericson’s Chamber Choir and professor of Choral Conducting at the Royal College of Music in Stockholm. Fredrik Malmberg has already been awarded a number of prestigious prizes and awards for his contribution to music; in 2012 the Swedish music magazine Opus listed him among those who have contributed most to revitalizing classical music in Sweden.

 

Ko Matsushita (JPN)

Ko Matsushita is a composer and conductor born and raised in Tokyo. Matsushita graduated at the top of his class from the Kunitachi College of Music, Department of Composition, and went on to study chorus conducting under the late prof. Reményi János, Budapest, Hungary. Matsushita is currently the conductor and artistic director of 14 choirs, which are often invited to perform in Japan, Europe, America, Canada, and Asia. A prolific composer and arranger, Matsushita’s works are performed around the world. His compositions vary widely, ranging from works based on traditional Japanese music, Masses, motets, to etudes for choirs. Matsushita’s works are published in Japan by Edition KAWAI, Ongaku no tomo sha Corp., Pana Musica, and overseas by Carus-Verlag Stuttgart (Germany), SULASOL (Finland), Annie Bank Edition (the Netherlands) Porfiri & Horváth Publishers (Germany) and Santa Barbara Music Publishing (USA) among others.

Matsushita is also an active workshop clinician and lecturer both within and outside Japan. In recent years, he has adjudicated at the Singapore Youth Festival Central Judging and Arts Presentation (Singapore), the Seghizzi International Choral Competition and Musica Sacra a Roma (Italy), the Hong Kong International Youth & Children’s Choir Festival (Hong Kong), the Tolosa International Choral Competition (Spain), the Florilège Vocal de Tours (France), the Béla Bartók International Choir Competition (Hungary), the Krakow International Choir Compitition (Poland), the Rimini International Choir Competition (Italy), the Busan Choral Festival Composition Competition (South Korea), the Musica Ficta International Competition for Choral Composition (Italy) and the Japan International Choral Composition Competition (Japan). In 2005, he became the first Asian to receive the “Robert Edler Prize for Choral Music” in recognition of his outstanding achievements worldwide in conducting, composing, performance, and education within the field of choral music. 


Daniel Reuss (NL)

Daniel Reuss studied with Barend Schuurman at the Rotterdam Conservatory. In 1990, he became director of Cappella Amsterdam.  The recording of choral works by Janáček (Harmonia Mundi 2012) was received with international praise and received ‘Diapason d’Or’, ‘Choc de Classica’, ‘Preis der Deutschen Schallplatten Kritik’ and ‘Edison Klassiek 2013’. Daniel Reuss has been invited to conduct chamber ensembles and orchestras throughout Europe. Among these may be mentioned the Akademie für Alte Musik Berlin, MusikFabrik, Vocal Consort Berlin, Rotterdam Philharmonic Orchestra and Orchestra of the Eighteenth Century. From 2003 until 2006 he was artistic director/chief conductor of the RIAS Kammerchor in Berlin, with whom he recorded a number of successful CDs. Their CD with works by Martin and Messiaen (released by Harmonia Mundi) won both the "Diapason d'or de l'année 2004" and the "Preis der Deutschen Schallplattenkritik".

From 2008 till 2013 Reuss was the artistic director/chief conductor of the Estonian Philharmonic Chamber Choir. In 2010, he was nominated with the Estonian Philharmonic Orchestra together with Cappella Amsterdam for a Grammy for best choral performance for the recording of Martin's Golgotha (Harmonia Mundi). The two choirs also worked together in a recording of Stabat Mater and Sept Répons de Ténèbres (Francis Poulenc), released in 2014 by Harmonia Mundi. In September 2014 the CD Warum, choral works of Brahms, sang by Cappella Amsterdam was released. It won the Preis der deutschen Schallplattenkritik beginning 2015. From 2014 Reuss is the artistic director of Ensemble Vocal Lausanne.


Marjukka Riihimäki (FIN)

Marjukka Riihimäki has had a distinguished career as a choral conductor, especially in training young people. She directed the Sibelius High School Choir in Helsinki for 30 years, and the Philomela and Grex Musicus choirs conducted by her have won acclaim in many competitions. The former won the Grand Prix at the Tampere Vocal Music Festival in 2001, the latter in 2005, and Philomela the 2014 Female Chamber Choir championships in Riga. On her retirement, Marjukka Riihimäki also began working with the elderly and persons in sheltered housing suffering from memory loss. She trains choirs and serves on juries both in Finland and abroad. In November 2009, the Finnish President awarded her the prestigious honorary title of Musiikkineuvos for her services to music.

Jaakko Mäntyjärvi (FIN)

Jaakko Mäntyjärvi studied English and Linguistics at the University of Helsinki, graduating with an FK (=MA) degree in 1991; he is accredited as an Authorised Translator from Finnish to English and English to Finnish. He has also studied theory of music and choir conducting at the Sibelius Academy. As a composer, Jaakko Mäntyjärvi describes himself as an eclectic traditionalist: eclectic in that he adopts influences from a number of styles and periods, fusing them into his own idiom; traditionalist in the sense that his musical language is based on a traditional approach and uses the resources of modern music sparingly. Because he is himself active in making music, his music is very pragmatic; he is a choral singer, and thus most of his works are for choir. His major choral works include Four Shakespeare Songs (1984), Dagen svalnar... (Day is cooling, 1991/1993), Pseudo-Yoik (1994), El Hambo (1997), More Shakespeare Songs (1997), the choral drama SALVAT 1701 (2001), the 40-part Tentatio (2006) and Stuttgarter Psalmen (2009); Canticum Calamitatis Maritimae received 3rd prize in the European composition competition for cathedral choirs in 1997. His major commissions include works for the Cork International Choral Festival (1999), the 700th anniversary of the consecration of Turku Cathedral (2000), the World Symposium on Choral Music (2008), and for Chanticleer (2001) and the King’s Singers (2002). He was composer-in-residence of the Tapiola Chamber Choir from 2000 to 2005.

Jaakko Mäntyjärvi has been active as an amateur and semi-professional musician, mainly as a choral singer with a number of Finnish choirs, including the Savonlinna Opera Festival Choir, the professional Sibelius Academy Vocal Ensemble, the Tapiola Chamber Choir, the Klemetti Institute Chamber Choir and the Finnish Chamber Choir. He conducted the Savolaisen Osakunnan Laulajat student choir from 1988 to 1993 and was deputy conductor of the Tapiola Chamber Choir from 1998 to 2004. More recently (2015), he founded Chamber Choir cc FREIA. He has also taught a course in the history of choral music at the Sibelius Academy in Helsinki.

Kilpailevat kuorot

För tävlingskörer

För tävlingskörer

Tävlingens oblikatoriska verk

Notmaterial
Notmaterialet som används i tävlingen bör vara lagligt. Publicerade noter i original eller lagligt godkända handskriftskopior är tillåtna. Notmaterialet till de verk som ingår i tävlingsprogrammet förutom det obligatoriska verket (Riikka Talvitie/ Meme mort) bör sändas till tävlingskoordinatorn i fem exemplar senast 25.4.2016. Man bör kunna sända notmaterialet även elektroniskt.
Address:
Terhi Luukkonen
Sibelius-Akatemia
PL 38
00097 Taideyliopisto

 

Riikka Talvitie: Même mort (2002) III Mais je suis mort (Margarita Duras: Hiroshima mon amour). Noter kan beställas från Sulasol http://www.sulasol.fi/nuotit/

Kilpailuaikataulu

Om tävlingen

Den Internationella Harald Andersén-kammakörtävlingen har anordnats vart tredje år sedan 2003 och är en körtävling på hög nivå. Blandade kammarkörer med 16–40 sångare kan delta i tävlingen. Körerna kan representera vilken nationalitet som helst, och även professionella sångare får ingå. Tävlingen har uppkallats efter Harald Andersén (1919–2001), som hade en central roll som utvecklare av den finländska kammarkörmusiken.

Föregående Internationella Harald Andersén-kammarkörtävling, den fjärde i ordningen, hölls i september 2012. Första priset gick till Youth Choir Maska från Lettland under ledning av Janis Ozols. Den tredje tävlingen i september 2009 vanns av Kammerkoret Hymnia från Danmark under ledning av Flemming Windekilde. I den andra tävlingen i raden gavs inget första pris, utan andra priset delades av svenska Sofia Vocal Ensemble ledd av Bengt Ollén och ungerska Victoria Chamber Choir ledd av Ádám Cser. Den första tävlingen i augusti 2003 vanns av EMO Ensemble med Pasi Hyökki som dirigent.

Aiemmat kilpailut

Kilpailu 2012

Kilpailu 2012

Kilpailu 2009

Kilpailu 2009

Kilpailu 2006

Kilpailu 2006

Kilpailu 2003

Kilpailu 2003

Samarbetspartner

Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo är Sibelius-Akademins samarbetspartner och huvudsamarbetspartner för den internationella Harald Andersén kammarkörtävlingen.
 
 
 
 
Svenska kulturfonden stöder organiseringen av evenemanget
 

Kontakt information

Mer information:

Terhi Luukkonen
General sekreterare
te. +358 040 710 4368
terhi.luukkonen@uniarts.fi
www.uniarts.fi/harald-andersen-choir-competition-2016