Så kan du ge ditt stöd till Konstuniversitetet

På denna sida hittar du olika möjligheter att ge stöd till utbildning, forskning och konstnärlig verksamhet vid Konstuniversitetet.

Stärk konstens förändringskraft

Med hjälp av privata donationer kan vi skapa nya och spännande öppningar för våra studerandes bästa.  

Du kan ge ditt stöd till Konstuniversitetet genom att donera till universitetets konto Fl83 5000 0120 4056 09, OKOYFIHH. Alla donationer på minst 850 euro kräver ett gåvobrev.

Låt ditt namn förknippas med R-husets historia

Spel av musikstuderande i världsklass ekar i Konstuniversitetets byggnad vid Norra Järnvägsgatan sedan 1931. 

Delta i det renoverade R-husets historia i vår kampanj med namngivna stolar. Som ett minne från donationer på minst tusen euro namnges en stol i konsertsalen enligt donatorn eller en önskad person. 

Gör en märkesdagsinsamling

Fira din stora märkesdag genom att göra en insamling till konstutbildning. Rikta din donation genom stödstiftelserna till ett specifikt konstområde som är viktigt för dig eller ge ditt stöd allmänt till Konstuniversitetet.

Donera ett värdeinstrument 

Ett värdeinstrument hjälper den nya musikgenerationen att utvecklas till unika professionella musiker. Donera ditt eget instrument till oss, låna det till de studerandes förfogande eller stöd anskaffning av instrument. 

Samtidigt bidrar du till Konstuniversitetets internationella dragkraft, eftersom möjligheten att erbjuda värdefulla instrument till de studerandes förfogande utgör en viktig konkurrensfördel. 

Starta din egen personliga fond

Starta din egen personliga fond genom vilken du långsiktigt påverkar ett specifikt konstområde som är viktigt för dig. Du kan starta en personlig fond till exempel för att ge stöd till studerande i ett visst instrument.

Den personliga fonden bildas inom stödstiftelsen, och minimibeloppet för grundandet är 500 000 €. 

Testamentera till konst 

Genom att skriva en donation till Konstuniversitetet i ditt testamente säkerställer du att din kärlek till konst kommer att leva vidare. Genom ditt testamente kan du ge stöd till den högsta utbildningen inom konst i Finland.

Testamentdonationer kan riktas till stödstiftelser vars syfte är att ge stöd till verksamheten och de studerande vid vårt universitet.

Rätt till skatteavdrag

Donationer på 850–250 000 euro från samfund och företag är avdragsgilla i beskattningen. 

Privatpersoner och dödsbon kan dra av penningdonationer på 850–500 000 riktade till stöd för främjande av vetenskap eller konst från sina förvärvsinkomster. Observera att privatpersoner inte har rätt till skatteavdrag vid donation till stiftelser. Pengar donerade till stiftelser kan dock riktas mer specifikt till ett konstområde som är viktigt för just dig.

Tillstånd för penninginsamling 

Konstuniversitetet har tillstånd för penninginsamling RA/2020/480 beviljat av Polisstyrelsen, och gällande lagstiftning och normer följs i all verksamhet.

De donerade medel används för att ge stöd till verksamhet enligt universitetslagen. 

Etiska principer

Konstuniversitetets donationsverksamhet styrs av etiska principer för medelanskaffning.