Så här gör du en donation till motfinansieringskampanjen

Läs mer om olika sätt att donera till Konstuniversitetets motfinansieringskampanj 2020-2022.

Konststudenter

Personligt möte

Vi vill gärna träffa dig för att berätta mer om kampanjen och hur du kan göra en donation till Konstuniversitetet.

Donationer på nätet

På nätet kan du enkelt göra en donation som är under 850 euro. Betalningen görs via Paytrail-betalningstjänsten, där du kan betala med nätbankskoder eller med MobilePay.

Kontoöverföring

Belopp på minst 850 euro ber vi dig betala in direkt på vårt konto.

Kontonummer: FI20 5000 0120 4053 85, OKOYFIHH
Mottagare: Konstuniversitetet
Referens: 2020 20228
I meddelandefältet skriver du: Namn, e-post och telefonnummer

För donationer över 850 euro upprättas ett gåvobrev som säkerställer att din donation behandlas på ändamålsenligt sätt i skatteavdragen. Gåvobrevet får du genom att skicka en begäran till adressen kumppanuudet@uniarts.fi. Om du meddelar dina kontaktuppgifter i meddelandefältet när du gör donationen kontaktar vi dig automatiskt.

Skatteavdrag

Donationsavdraget får du i personbeskattningen eller samfundsbeskattningen när dina donationer till universitetet under året uppgår till minst 850 euro.

Tillstånd till penninginsamling

Konstuniversitetet har Polisstyrelsens tillstånd för penninginsamling RA/2020/480. De insamlade medlen används för genomförande och stöd av de uppgifter som avses i 2 § i universitetslagen och för kapitalisering av universitetet. Med de insamlade medlen och avkastningen på kapitalet stöds den strategiska utvecklingen av utbildningen och forskningen vid Konstuniversitetet samt internationaliseringen av universitetet.

I enlighet med Konstuniversitetets instruktion beslutar rektor tillsammans med styrelsen om användning av medlen.

Alla uppgifter om donationer (donator, belopp, ändamål) är offentliga enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Donatorn kan dock förbjuda att namnet, det donerade beloppet och mottagaren syns i universitetets kommunikation.

Mer information

Mer information om donationer får du också genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen kumppanuudet@uniarts.fi