Flexibel studierätt (JOO-studier)

Läs här hur du kan ansöka om rätt att studera en biämneshelhet eller enskilda kurser vid Konstuniversitetet.

Flexibel studierätt, det vill säga JOO-rätt, ger dig möjlighet att ansöka om rätt till studier vid ett annat universitet, till exempel för att avlägga en biämneshelhet eller enskilda kurser. Genom att ansöka om rätt till JOO-studier har du möjlighet att inkludera lämpliga studier från Konstuniversitetets studieutbud i din examen.

Du kan ansöka om studierätt om du är närvarande som grundexamens- eller påbyggnadsstuderande vid ett finländskt universitet. Läs mer om hur du ansöker om JOO-rätt nedan.

Ansökningstider

­Ansökan om JOO-studier vid Konstuniversitetet lämnas in under separata ansökningsperioder. Ansökan om studier som börjar följande höst lämnas in 1.5-31.5 och om studier som börjar följande vår 1.11-30.11.

För påbyggnadsstuderande pågår en kontinuerlig ansökan där ansökan ska lämnas in senast fyra veckor innan den planerade kursen påbörjas.

Så här ansöker du om och inleder JOO-studier

Ansökan om JOO-studierna lämnas in via en separat ansökningsblankett.

Innan du fyller i ansökningsblanketten, se till att du har förordande för studier från ditt hemuniversitet. Lägg till en bekräftelse på förordandet (t.ex. en kopia av ett e-postmeddelande eller ett separat utlåtande om förord) i ansökningsblanketten och en delad länk till dina studieprestationer på tjänsten Min Studieinfo.

Så här hämtar du en delad länk från Min Studieinfo:

 • Logga in dig i opintopolku.fi/Min Studieinfo
 • Uppe på den gröna balken välj ”Mina studier” och klicka sedan på ”Dela dina prestationsuppgifter”.
 • Välj de prestationsuppgifter som ska delas och klicka sedan på ”Dela valda studier”. Systemet skapar en delningslänk. Kopiera delningslänken till fältet i ansökningsblanketten.

När du har fyllt i ansökningsblanketten får du automatiskt en bekräftelse via e-post om att ansökan har tagits emot. Ansökan behandlas vid Konstuniversitetet när ansökningstiden har gått ut och vi meddelar dig om beslutet via e-post innan studierna påbörjas.

I regel kan studierna påbörjas så snart studierätten har beviljats eller i början av den beviljade kursen.

Studieutbud och kriterier för beviljande av studierätt

Vi erbjuder JOO-studier både från vårt gemensamma studieutbud och från akademiernas eget utbud. Se akademispecifika kriterier nedan.

Gemensam undervisning vid Konstuniversitetet

Du kan ansöka om JOO-rätt till gemensam undervisning vid vårt universitet.

Vi kan bevilja rätt att studera om det finns plats i undervisningsgruppen och du har tillräckliga färdigheter och motiveringar för att delta i undervisningen (vid behov ber vi dig avlägga ett nivåprov eller utföra en förhandsuppgift).

Bildkonstakademin

I regel kan du ansöka om JOO-studierätt till teoretiska studier och enskilda konststudier vid 0Bildkonstakademin.

Sibelius-Akademin

I regel kan du ansöka om JOO-studierätt till grupp- och föreläsningsundervisning vid Sibelius-Akademin. Nedan listas de kurser till vilka du kan ansöka om studierätt.

Arts Management, Society and Creative Entrepreneurship

Som JOO-studerande kan du ansöka om studierätt till alla studier med några få undantag.

Som JOO-studerande har du inte möjlighet att ansöka om studierätt till moduler

 • Personal development
 • Arts Management Research and Methodologies

Du kan också ansöka om JOO-studierätt till valbara studier exklusive

 • S-AMT27 Production la
 • S-AM22 Work experience
 • S-AM23-Project
 • S-AM20 Current issues

Vi godkänner studerande på magisternivå som JOO-studerande.

Musikteknologi

Du kan ansöka om JOO-studierätt till gruppundervisning i musikteknologi. Det är viktigt för dem som ansöker om studierätt att noggrant läsa om eventuella förhandskrav som ställts för deltagandet i kurser. Om de inte uppfylls är det osannolikt att få studierätt till kurser.  

Du kan söka upp intressanta kurser i studiehandböckerna för kandidat- och magisterprogrammen i musikteknologi samt i de biämneshelheter som vi erbjuder:

Kurser och biämneshelheter:

Mer information om hur du ansöker

Vid antagning till kurser prioriterar vi våra egna examens- och utbytesstuderande.  För sökande till Öppna universitet vid Konstuniversitetet finns en egen antagningskvot för kurser i Arts Management. Vi kan erbjuda en studieplats för JOO-sökande om det finns plats på kurser.

Teaterhögskolan

I regel kan du ansöka om JOO-rätt till studieutbudet som Teaterhögskolans centrum för gemensam undervisning (YOK) erbjuder

I undantagsfall kan studierätt även beviljas för annan undervisning vid utbildningsprogrammen.
Utbildningsprogrammens studieutbud

Tyvärr kan vi inte erbjuda individuell studiehandledning för dem som ansöker om JOO-studierätt. Ansökningar behandlas från fall till fall.

Vi kan bevilja rätt att studera om det finns plats i undervisningsgruppen och du har tillräckliga färdigheter och motiveringar för att delta i undervisningen (vid behov ber vi dig avlägga ett nivåprov eller utföra en förhandsuppgift).

Överföring av prestationer till hemuniversitetets register

Efter avslutade studier ska du beställa ett officiellt studieprestationsutdrag vid akademins studietjänster sedan du fått påteckning för avlagd kurs (4 veckor efter avslutad kurs).  Du ska själv lämna in studieprestationsutdraget till ditt hemuniversitet.

Kontaktuppgifter till handläggare

  • Crista Sinisalo

  • Koordinator, Opintopalvelut Kuvataideakatemia, Bildkonstakademin
  • +358469221321
  • Maria Wahlström

  • Planerare, Opintopalvelut Sibelius-Akatemia, Sibelius-Akademin
  • +358406373479
  • Tiina Vihavainen

  • Planerare, Opintopalvelut Sibelius-Akatemia, Sibelius-Akademin
  • +358505746353
  • Hannele Ylönen

  • Koordinator, Opetuksen koordinointipalvelut Teatterikorkeakoulu, Teaterhögskolan
  • +358400792002
  • Hanna Paananen

  • Koordinator, Avoimen kampuksen palvelut, Öppet campus
  • +358504568145

Fakturering av JOO-studier

Fakturor önskas i första hand som nätfakturor.

Elektroniska nätfakturor: OVT-kod: 003725003056

Nätfakturaoperatör: OpusCapita Solutions Oy

Operatörens kod: E204503/vai: 003703575029?

Pappersfakturor: Konstuniversitetet, PB 90502, 01051 FAKTUROR

Som en bifogad fil i PDF-format: talous@uniarts.fi 

FO-nummer: 2500305-6

Bilagorna till fakturan skickas via e-post och fakturan ska innehålla en kontaktperson: Hanna Paananen, Öppet campus: +358 50 456 8145, hanna.paananen@uniarts.fi (PB 35, 00097 Konstuniversitetet)