Forskningspublikationer

Utgivningen av publikationer är en central del av Konstuniversitetets verksamhet. Konstuniversitetets akademier publicerar en stor mängd litteratur som berör undervisning och forskning inom musik, bildkonst, teater och dans. Se mer information på finska eller på engelska.