Utbildningen i scenkonst och framtidens samhälle 26.4.2022

Sju runda bord ordnas tisdag 26.4.2022 kl. 8.30–15.30 i Esbo, Helsingfors (svenskspråkigt evenemang), Kuopio, Kuusankoski, Uleåborg, Tammerfors eller Åbo.

Huvudtemat för evenemanget är utbildningen i scenkonst och framtidens samhälle. De tre expertanförandena leder in på reflektion kring scenkonstens samhällsideal, internationalitet och digitalisering: till vilket samhällsideal förbinder sig scenkonsten samt den fostran, utbildning och pedagogik som härletts ur scenkonsten? Hurdana dimensioner och former får internationaliteten inom utbildningen i scenkonst? Den digitala miljön utesluter hela vår sinnesvärld och möjligheterna till fysisk interaktion. Vilken typ av digitalisering skulle möta behoven inom fostran, utbildningen och pedagogiken inom scenkonsten?

Deltagarna ombeds föra anteckningar under evenemanget och på så sätt delta i skrivandet av en gemensam visionspublikation. Genom att man skriver tillsammans sparas synpunkterna från yrkespersonerna inom fostran och utbildningen i scenkonst som en del av visionsarbetet så heltäckande och autentiskt som möjligt. 

Evenemangsplatser

Esbo, Esbo cirkus- och teaterskola ESKO och Esbo kulturtjänster, Kannusali

Helsingfors, Svenska Kulturfonden (evenemang på svenska)

Kuopio, Yrkeshögskolan Savonia, Musiikkikeskus

Kuusankoski, Taideruukki

Uleåborg, Uleåborgs yrkeshögskola, Poijusali

Tammerfors, Sorin sirkus

Åbo, Åbo Yrkeshögskola, Konstakademin

Program

8:30 Ankomst 

9:00 Hälsningar från runt om i Finland

9:30 Anvisningar för dagen och arbetet

9:45 Första anförandet (på finska)

Sanna Ryynänen: Esittävä taide yhteiskunnassa – yhteiskunta esittävässä taiteessa

10:15 Paus

10:30 Diskussion vid det runda bordet

11:30 Lunch (självkostnad) 

12:30 Andra och tredje anförandet (på finska)

Paula Mattila: Kansainvälisyys – itsestäänselvyyksiä, ikuisia arvoituksia ja nyt vielä Ukraina. Millaista koulutuksen kansainvälisyyden lähitulevaisuus voisi olla?

Marko Teräs: Keho, kuri ja vapaus – Digitalisaation abstraktit ja konkreettiset utopiat ja tekniikat esittävien taiteiden tulevaisuudessa

13:30 Diskussion vid det runda bordet och pauskaffe vid sidan av diskussionen

14:45 Sammanfattning av dagen – sammanställningar runt om i Finland och avslutande ord

15:30 Dagens program slutar

Anmälning

Tid

26.4.2022 kl 8:30 – 15:30

Plats

Sju olika orter runt i Finland