Photo: Vincent Roumagnac

Disputation – Simo Kellokumpu: Choreography as Reading Practice

lördag, september 14, 2019 - 12:00
Teatterikorkeakoulu, Studio 2
Disputation

Danskonstmagister Simo Kellokumpus doktorsforskning

Choreography as Reading Practice

granskas offentligt lördagen den 14 september 2019 kl 12 på Konstuniversitetets Teaterhögskola (Studio 2, Aspnäsgatan 6, Helsingfors). Tillställningen är på engelska.

Disputationen äger rum i form av en installation konstruerad i Teaterhögskolans Studio 2, där doktorsforskningens konstnärliga verk presenteras. Installationen är öppen 6-14.9 och omfattar öppna föreställningar inför publik. Tidpunkten för installationens vernissage är fredagen den 6 september kl. 18.

Som opponenter fungerar filosofen Victoria Pérez-Royo (University of Zaragoza) och koreografen och forskaren Rebecca Hilton (University of the Arts Stockholm). Som kustos fungerar professorn i konstnärlig forskning Leena Rouhiainen.

Välkommen!

Forskningen publiceras 10 dagar innan disputationen på den internationella plattformen för konstnärlig forskning, Research Catalogue, som en del av Teaterhögskolans utgivningsserie Acta Scenica.

Installationens verk
pompom, A guest, #CHARP, Meteor, Mesh, Hiding, Seasons as Choreographers: Where Over the World is Astronaut Scott Kelly?

Föreställningar
lö 7.9 kl. 16 A Dance Mat
ti 10.9 kl. 19  #CHARP_solo (Liminal Space Opera)
to 12.9 kl. 19 A Dance Mat
fre 13.9 kl. 16 A Dance Mat  och kl. 18.30 #CHARP_solo (Liminal Space Opera)

Fritt inträde