Photo: Camilla Storvollen

Late night harp: Me, my harp, my music – Uno Vesje

lördag, februari 15, 2020 - 21:00 till 22:00
Musikhuset, Camerata
Konsert
Biljettförsäljningen börjar 13.01.2020 09:00
Biljetter: 6,50-18€
Late night harp.

Natalia och Sergio Castrillón är musiker ur den klassiska skolan och har tillägnat sig förmågan att improvisera och bryta gränser. Natalia har en magisterexamen från Sibelius-Akademins GloMus-program och Sergio har doktorerat inom musikvetenskap vid Helsingfors universitet. 

Sedan 2010 har de uppträtt som en duo på olika håll i Europa och Sydamerika. De skapar sin musik i stunden och hämtar inspiration från ett djuplodande lyssnande, sina musikaliska bakgrunder och sitt ömsesidiga förtroende och syskonskap. 

I denna konsert uruppför Uno Vesje det verk som Helsinki Harp Festival har beställt med stöd från Norska kompositörsfonden. Verket Our Planet, our Future är ett omfattande verk för soloharpa och elektronik. Genom sina olika delelement behandlar det på ett musikaliskt sätt ett av vår tids stora teman, klimatkrisen. Till projektet hör verket Life is flashing before my eyes and I realized that it all started with a blackbird som blev vinnare i den amerikanska internationella harptävlingen. Valda delar av Greta Thunbergs tal kombinerade med levande harpmusik ingår också som en del av projektet. Vesje kommer ännu att komponera minst två delar till innan verket uruppförs. I programmet ingår också Vesjes tidigare komponerade verk för soloharpa. 

Natalia Castrillón, folkharpa och improvisation
Sergio Castrillón, preparerad cello och improvisation 
Uno Vesje, harpist och harpkompositör 

Vesje

Konsert är en del av Helsinki Harp Festival program. Festival arrangeras 13–16.2.2020 i Musikhuset i Helsingfors. 

Mer information:
Päivi Severeide, paivi.severeide@uniarts.fi