Magisterkonsert: Marina Fuster Font, violin

torsdag, november 22, 2018 - 11:30
Musikhuset, Camerata
Konsert
Fritt inträde
Konstnärlig programprestation som en del av lärdomsprovet för musikmagisterexamen.

Johannes Brahms: violin concerto Op 77

Mer information:
Marina Fuster Font, marina.fuster.font@uniarts.fi