NYKY Ensemblen & defunensemblen: Plug in!

fredag, april 17, 2015 - 19:00 till 20:30
Musikhuset, Camerata
Konsertti
Fritt inträde
Samarbetsprojektet mellan defunensemblen och NYKY Ensemblen.

Samarbetsprojektet mellan defunensemblen och NYKY Ensemblen presenterar en rad elektroakustiska tekniker som breddar klangen i traditionella instrument. Sami Klemolas nya verk för solistisk flöjt, kammarensemble och elektronik uruppförs också.

Musikledning / coaching och programdesign: defunensemblen

Programmet

Simon Steen-Andersen: Study for String Instrument #2
Hannu Pohjannoro: saari, rannaton
Stefan Prins: Piano Hero #1
Perttu Haapanen: Doll Garden
Sami Klemola: Nya verk (premier)

Mer information

Producent
Libero Mureddu
040 710 4267

Ämnesord